If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Další funkční skupiny

Funkční skupiny obsahující karbonylovou skupinu

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Všechny funkční skupiny v tomto videu obsahují dvojnou vazbu mezi uhlíkem a kyslíkem. Tuto vazbu nazýváme karbonyl. V této skupině je dvojná vazba mezi uhlíkem a vodíkem a tady je další v této funkční skupině. Tady dole vidíme ještě jednu. První funkční skupina se nazývá aldehyd. Aldehyd má na jedné straně karbonylu uhlovodíkový zbytek R a na druhé straně karbonylu je vodík. Jako příklad tady máme tuto sloučeninu. Zde je karbonyl, tedy dvojná vazba mezi uhlíkem a kyslíkem. Na jedné straně je vodík přímo navázaný na karbonylový uhlík. Vlevo máme uhlovodíkový zbytek R. Uhlík karbonylu má tedy číslo 1, náleží mu to nejmenší možné číslo. A tento uhlík bude číslo 2. Tento bude mít číslo 3, tento uhlík dostane číslo 4. Máme tedy čtyřuhlíkatý aldehyd. Jak pojmenujeme aldehyd se čtyřmi uhlíky? Víme, že alkan se čtyřmi uhlíky se jmenuje butan. Takže 1, 2, 3 a 4. Tato sloučenina se nazývá butan. Aldehyd má koncovku -al. Pokud tedy uvidíte koncovku -al, znamená to, že se jedná o aldehyd. K názvu butan tedy připojíme koncovku -al. Tato molekula se bude jmenovat butanal. Napíšeme to tady, butanal. Dále se podívejme na keton. Keton má uhlovodíkový zbytek R na jedné straně karbonylu a další zbytek R na druhé straně. Jako příklad ketonu vezmeme tuto sloučeninu. Očíslujeme uhlíky tak, aby měl uhlík karbonylové skupiny nejnižší číslo. Začneme číslovat zleva. Toto bude uhlík číslo 1. Uhlík karbonylové skupiny dostane číslo 2. Toto je uhlík číslo 3, toto je uhlík číslo 4 a uhlík číslo 5. Máme tedy keton s pěti uhlíky. Alkan s pěti uhlíky… Nakreslím si pětiuhlíkatý alkan. Ten se jmenuje pentan. Keton má koncovu -on, takže tato koncovka indikuje přítomnost ketonu. K názvu alkanu tedy přidáme -on. Tato sloučenina se bude jmenovat pentanon. Musíme ovšem ještě označit pozici karbonylové skupiny. Karbonylovou skupinu máme na uhlíku 2, takže musíme napsat pentan-2-on. To proto, že bychom mohli nakreslit ještě jinou molekulu, která by se jmenovala pentanon a měla by karbonylovou skupinu na uhlíku 3. Napíšu to tedy sem, 1, 2, 3. Tato sloučenina by se jmenovala pentan-3-on. Pentan-3-on a 2-pentan-2-on jsou rozdílné sloučeniny, proto musíme vždy určit pozici karbonylu. U aldehydů jsme to dělat nemuseli, protože aldehyd se vždy nachází na uhlíku číslo 1. Všimněte si, že aldehyd má vodík přímo navázaný na uhlík karbonylové skupiny. Naopak keton má na jedné straně karbonylové skupiny navázaný uhlík, tady vidíte -CH₃ na jedné straně, a na druhé straně karbonylu je také přímo navázaný uhlík. To je tedy rozdíl mezi aldehydem a ketonem. Rozlišování aldehydů a ketonů dělá mnoha studentům problém. Pokud máte vodík navázaný přímo na karbonylovou skupinu, potom je to aldehyd. Dále tu máme karboxylovou kyselinu. Karboxylová kyselina má na jedné straně karbonylu zbytek R a na druhé straně je navázáno -OH. Někteří studenti si myslí, že to je alkohol, ale není. Toto -OH je přímo vedle karbonylu a to mění jeho vlastnosti. Karboxylové kyseliny mají jiné vlastnosti, než alkoholy. Příklad karboxylové kyseliny máme tady napravo. Již víme, že uhlík z karbonylu dostane číslo 1. Tohle je tedy uhlík C1. Tohle je uhlík C2, uhlík C3 a uhlík C4. Máme karboxylovou kyselinu se čtyřmi uhlíky. Čtyřuhlíkatý alkan, který jsme měli nahoře, byl butan. Koncovka bude -ová kyselina, takže toto bude kyselina butanová. Ale to je pouze jedno z možných jmen. Toto je tedy kyselina butanová. Asi nejznámější karboxylová kyselina má dva uhlíky. Rychle ji tady nakreslím. Nazývá se kyselina octová. Ocet je vlastně její zředěný roztok ve vodě. Další funkční skupinou je acyl halogenid, nebo také halogenid karboxylové kyseliny. V organické chemii se většinou setkáváne s chloridy. Tady je naše dvojná vazba uhlík-kyslík. A na této straně máme zbytek R a na pravé straně máme chlor. Chloridy kyselin jsou odvozené od karboxylových kyselin, toto je příklad derivátu karboxylové kyseliny. Tady máme příklad halogenidu karboxylové kyseliny. Napravo je karbonyl, potom je tu halogen a důvod, proč se nazývají acyl chloridy je tady, vlevo od karbonylu je acylová skupina. Napravo máme halogen. Takže tohle bude acetyl chlorid, nebo chlorid kyseliny octové. Jedná se o deriváty karboxylových kyselin. Někteří učitelé preferují jeden název, jiní preferují ten druhý. Další funkční skupinou je anhydrid karboxylové kyseliny. Tady máme karbonyl a tady je zbytek R. Místo chloru, který jsme měli tady nahoře, tu máme všechno tohle napravo. Toto je anhydrid karboxylové kyseliny, nebo jen krátce anhydrid. Je to také derivát karboxylových kyselin. Anhydrid můžete vytvořit z karboxylové kyseliny a tady napravo máme příklad anhydridu kyseliny octové. Další funkční skupina se nazývá ester. Ester je další derivát karboxylových kyselin. Karboxylová kyselina má na této pozici vodík, ale nyní je tam zbytek R. Máme tedy karbonyl, máme O-R a vlevo je ještě zbytek R. Takto vypadá ester. Zde je příklad esteru. Místo vodíku je tu ethylová skupina. Nakreslím znovu kyselinu octovou. Kyselina octová tady má vodík, a teď je tu ethylová skupina, takže okamžitě víme, že se jedná o ester a není to karboxylová kyselina. Jak bychom ten ester pojmenovali? Máme tady ethylovou skupinu, takže to bude ethyl- a tato část je acetát. Název tedy bude ethyl-acetát. K názvosloví všech těchto derivátů se dostaneme později. Zatím pro nás názvy nejsou tak důležité, ale bude dobře, když je uslyšíte již od začátku. Poslední funkční skupina se jmenuje amid. Tak ho nazývám já. (Diskuse o možnostech výslovnosti slova amid v angličtině.) Všimněte si, že hned vedle karbonylové skupiny máme dusík. Dusík je v amidu navázaný přímo na uhlík z karbonylu. Na dusíku je také volný elektronový pár. Takto vypadá amidová funkční skupina. Tato R můžou být vodíky, nebo také alkylové skupiny. Amidy mohou vypadat různě. Napravo máme příklad. Uhlík karbonylové skupiny má číslo 1, takže tohle bude 1, tohle bude 2, tohle 3 a toto 4 a tak dále. Čtyřuhlíkaté amidy budou butanamidy. Napíšu to sem, tohle bude butanamid, nebo amid kyseliny butanové.