If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:9:18

Transkript

Procvičme si určování funkčních skupin u různých molekul. Molekulu vlevo můžeme najít v parfémech. Zkusme na ní najít funkční skupiny, o kterých jsme mluvili v předešlých videích. Máme tu dvojnou vazbu mezi uhlíky. Víme, že dvojná vazba mezi uhlíky značí alken. Je tu tedy funkční skupina alkenu. Tady je další alken. Je tady ještě jedna dvojná vazba mezi uhlíky. Jaká je tohle funkční skupina? Je tu OH a pak zbytek molekuly, tedy ROH. ROH je alkohol. Tato molekula má i alkoholovou funkční skupinu. Dále se podívejme na aspirin. Jaké má aspirin funkční skupiny? Máme tu aromatický kruh. Je to tedy aren. Aspirin patří mezi aromatické sloučeniny. Dále je tu nahoře OH a kyslík je vázán přímo na karbonyl. Máme tu skupinu OH, jejíž kyslík se přímo váže na uhlík s dvojnou vazbou na další kyslík. A pak následuje zbytek molekuly. Měli byste poznat, že se jedná o karboxylovou kyselinu. Napíšu to sem. Toto je karboxylová kyselina. Další funkční skupina obsahuje kyslík. Tento kyslík se opět váže přímo na karbonylovou skupinu. Karbony l má dvojnou vazbu mezi uhlíkem a kyslíkem. Nakresleme si to. Máme tedy kyslík přímo navázaný na karbonyl a potom následuje zbytek molekuly. To je všechno tohle. Na druhé straně karbonylu je další zbytek R. Napíšu sem, že je to ester. ROC=OR je ester. V molekule aspirinu je tedy přítomná esterová funkční skupina. Podívejme se na nejčastějí chyby, které studenti dělají. Jednou z nich je, že zaměňují karboxylovou kyselinu za alkohol. Nakreslím sem tedy karboxylovou kyselinu a něco si o tom povíme. Někdy se studenti podívají na molekulu a vidí skupinu OH a za ní zbytek molekuly. Není to tedy alkohol? Není, protože kyslík je přímo vedle karbonylu. A to je funkční skupina karboxylové kyseliny. Toto je tedy příklad karboxylové kyseliny. Pokud bychom OH posunuli dál od karbonylu… Zkusíme si to nakreslit. Tady je karbonyl a OH je teď umístěno dál od něj. Potom už se jedná o alkoholovou skupinu. Máme tu skupinu OH a pak zbytek molekuly. Toto by tedy byl alkohol. Potom už to tedy je alkoholová funkční skupina. A co tohle? Máme tu karbonyl a zbytek R na jedné straně, na druhé straně je také zbytek R. To je keton. Nakreslím ho. Keton obsahuje karbonyl a uhlíkaté zbytky R po obou stranách. Tyto zbytky mohou, ale nemusí být stejné. Pokud jsou různé, někdy se píší jako R a R s čárkou. Toto je tedy keton. Máme tady keton a alkohol, dvě funkční skupiny v jedné molekule. Všimněte si rozdílu, mezi těmito dvěma sloučeninami. Toto je karboxylová kyselina a tato sloučenina má keton a alkohol. Další chyba, kterou často vídám, je u této funkční skupiny aspirinu. Studenti často vidí kyslík a uvažují takto. Mám tu kyslík a mám tu zbytek R na jedné straně a zbytek R na druhé straně. Dva uhlíkaté zbytky z každé strany kyslíku, není to ether? Pokud by to bylo pouze ROR, tak by to byl ether. Ale my tady máme ještě karbonylovou skupinu. Tento karbonyl přímo vedle toho kyslíku nám z toho dělá ester. Jak bychom ho mohli přeměnit na ether? Nakreslím tu molekulu znovu. Napřed nakreslím aromatický kruh, ty dvojné vazby mám trochu jinak, ale to nevadí. Potom přidám karboxylovou skupinu a teď, když mám kreslit kyslík, vynechám karbonyl. Teď tu karbonyl není a máme z toho opravdu ether. Teď je to opravdu ether. Máme tu kyslík, z jedné strany je R a na druhé straně je zbytek molekuly. Teď je to ether. Doufám, že je vám jasný ten rozdíl. Ester poznáte podle karbonylu přímo vedle kyslíku. Další častou chybou, kterou studenti dělají, je, že zaměňují tyto dvě funkční skupiny. Podívejme se na tyto dvě funkční skupiny na dvou různých molekulách. Začněme s benzaldehydem, Jeho název nám přímo říká, jaká tam bude funkční skupina. Je to aldehyd. Začínáme s aromatickým kruhem a pak je tu aldehyd. Máme karbonyl a vodík, který je na něj přímo navázaný. Máme tu skupinu R a pak je tu karbonyl. Dále je tu vodík přímo navázaný na uhlík karbonylu. Takto vypadá aldehyd. Pokud zaměníme vodík za CH₃ skupinu, dostaneme sloučeninu vpravo. Teď tu tedy máme CH₃ skupinu navázanou na uhlík karbonylu. Na jedné straně je zbytek R, pak následuje karbonyl a další zbytek R. Máme tedy RC=OR. A to je keton. Poznáte ho také podle koncovky názvu sloučeniny. Rozdíl není velký, ale je to důležité a někteří studenti v tom chybují. Aldehyd má na karbonylu navázaný vodík, takže když nevidíte vodík, bude to keton. Keton je RC=OR. Nakonec se podívejme na tuto obrovskou sloučeninu, která má mnoho funkčních skupin. Zkusme identifikovat všechny tyto skupiny v molekule. Tato molekula se nazývá atenolol. Je to beta blokátor, lék na srdce. Hledejme funkční skupiny, které už jsme viděli. Tady je aromatický kruh, takže víme, že v atenololu je aren. Napíšu to sem. Dále tu máme kyslík a zbytek R na obou stranách. Je to tedy ROR a to víme, že je ether. Máme tu tedy etherovou funkční skupinu. Máme tu také OH a pak zbytek molekuly. ROH je struktura alkoholu. Je tu tedy alkoholová funkční skupina. Dále tu vidíme dusík s volným párem elektronů. Po obou stranách jsou uhlovodíkové zbytky R. Tak vypadá amin. Máme tu tedy amin. Nakonec tady nalevo je skupina, ve které se často chybuje. Máme tu opět dusík s volným párem elektronů. Nabízí se tedy, že tu máme opět amin. Ale tento dusík je hned vedle karbonylu, takže to nebude amin. Je to amid. Toto je tedy amid a ne amin. Povíme si něco o rozdílech mezi amidem a aminem. Nakreslím tu jinou sloučeninu, tady máme NH₂ a karbonyl. Tady je dusík přímo navázaný na uhlík karbonylu. A to je to, co tuto skupinu dělá amidem. Tyto elektrony se mohou přesunout sem, a vytlačit tyto elektrony dál na kyslík. Tato sloučenina může mít rezonanční struktury. To je tedy amid. Pokud bychom dusík přemístili dál od karbonylu… Nakreslíme si to tady. Tady máme karbonyl a dusík není přímo u něj. Teď nemáme žádné rezonanční struktury. Nemůžeme nakreslit žádnou rezonanční strukturu znázorňující delokalizaci volného elektronového páru na dusíku. Teď tedy máme amin. Tato funkční skupina je amin. Změním si barvu a udělám jej modře. Toto je amin. A jaká je potom tato funkční skupina? Máme tu karbonyl a zbytek R na každé straně karbonylu. To je tedy keton. Tato molekula má ketonovou a aminovou funkční skupinu. A tady máme amidovou skupinu, dejte si pozor, abyste je vždy rozlišili. Mnoho jinak velmi bystrých studentů tyto skupiny mezi sebou zaměňuje.