If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kreslení židličkových konformací

Jak správně nakresit židličkové konformace cyklohexanu? V tomto videu najdete spoustu praktických rad.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript

Procvičme si kreslení židličkových konformací. Jedna z možností je začít se dvěma rovnoběžnými čarami, kdy jedna je mírně před druhou. Nakreslím je, abyste viděli, co myslím. Tady je jedna čára a tady druhá. Jsou navzájem rovnoběžné, ale také vůči sobě mírně posunuté. Dále nakreslíme dvě vodorovné tečkované čáry. Horní čára bude v úrovni horního koncového bodu. Nakreslím ji tedy sem. Další tečkovanou čáru nakreslím sem dolů. Bude v úrovni tohoto dolního bodu. Nyní si nakreslíme další dvojici rovnoběžných čar. Začneme v tomto bodě, kde bude protínat tuto tečkovanou čáru a kreslíme od horní tečkované čáry až po tu spodní. A potom se pokusíme nakreslit druhou rovnoběnou čáru tady. Začneme opět na tečkované čáře a jdeme až sem nahoru. Nakonec musíme vše spojit dohromady. Jdeme od tohoto bodu sem a potom od tohoto bodu sem. A máme uhlíkovou kostru. Pokud jste to nakreslili přesně, měli byste dostat tři sady rovnoběžných čar. Vraťme se k hornímu nákresu, ukážu vám na něm ty rovnoběžky. Začali jsme touto dvojicí, to jsou tyto dvě žluté vazby. Pak jsme nakreslili, vyměním si na to barvu… Nakreslili jsme tyto dvě rovnoběžné čáry. Poslední dvojici zvýrazním modře. Tyto dvě čáry jsou tedy také rovnoběžné. Dohromady nám dají uhlíkovou kostru. V dalším kroku zakreslíme substituenty. V tomto případě máme cyklohexan, takže máme vlastně pouze vodíky. Nejprve zakreslíme axiální vodíky. Když si představíte zeměkouli, tady ji máme, představte si toto jako globus a toto bude svislá osa. Takže vodíky, které míří nahoru a dolů se nazývají axiální. Začneme na tomto uhlíku, označím ho jako uhlík C1. Nakreslíme axiální vodík, který směřuje vzhůru. Přesuneme se na uhlík C2 a axiální vodík bude mířit dolů. Na uhlíku C3 míří axiální vodík opět nahoru. Uhlík C4 má vodík mířící dolů. Uhlík C5 má vodík nahoru, uhlík C6 bude mít tedy vodík směřující dolů. Vidíte, že se směry střídají. Když začneme na uhlíku C1, míří axiální vodík nahoru. Nakresleme si tedy axiální vodíky na naši židličkovou konformaci cyklohexanu. Tady je uhlík C1. Nakreslíme tedy čáru směrem vzhůru a doplníme vodík. Jdeme na uhlík C2. Nakreslíme čáru dolů a vodík. Na uhíku C3 kreslíme čáru nahoru a napíšeme H. Na uhlíku C4 směřuje vodík přímo dolů. Na uhlíku C5 to bude zase nahoru a nakonec uhlík C6 má axiální vodík směrem dolů. Dále se budeme zabývat ekvatoriálními vodíky. Na uhlíku C1 to bude tento vodík. Na uhlíku C2 je to tento. Nazývají se ekvatoriální, protože si je můžete představit na pomyslném rovníku. Pokud je toto zeměkoule, tak tady je rovník. Směřují tedy do stran a jejich směry se také střídají. Na uhlíku C1 směřuje ekvatoriální vodík dolů pod rovinu kruhu. Na uhlíku C2 míří ekvatoriální vodík nahoru nad rovinu kruhu. Začínáme tedy směrem dolů a potom nahoru, na uhlíku C3 bude vodík zase směrem dolů. Na uhlíku C4 to bude zase nahoru. Na uhlíku C5 směřuje vodík dolů. Na posledním uhlíku C6 půjde vodík dolů. Představte si tedy, že všechny tyto vodíky leží podél pomyslného rovníku. Nakresleme tedy tyto ekvatoriální vodíky do naší židličkové konformace. Začínáme na uhlíku C1 a míříme směrem dolů. Ekvatoriální vodík míří směrem dolů. Nakreslíme tedy čáru a napíšeme vodík. Potom jdeme nahoru. Na uhlíku C2 nakreslíme vodík nahoru. Směry se střídají, takže na na uhlíku C3 půjde vodík dolů. Nakreslíme ho tedy. Na uhlíku C4 míří uhlík vzhůru. Uhlík C5 má vodík směřující dolů. Na uhlíku C6 nakreslíme vodík směrem nahoru. S těmito vodíky mají studenti největší problémy. Držte se těch rovnoběžných čar, které jsme si nakreslili předtím. Myslím to takhle. Začínali jsme těmito žlutými rovnoběžnými čarami. Když se na ně podíváte, měli byste dostat toto. Tyto dvě vazby jsou také rovnoběžné s těmi žlutými. Podívejme se na ty červené vazby, znovu je zvýrazním. Tyto dvě rovnoběžné vazby budou jako tyto dvě vazby vodíků. Nebo i jiných skupin. Tyto by měly být rovnoběžné. Nakonec se podívejme na ty modré vazby. Opět je zvýrazním. Vezmu raději tmavší modrou, ať to jde vidět. Tyto dvě úsečky jsou rovnoběžné. Vidíme, že tyto vazby jsou také rovnoběžné s těmito. Může být užitečné podívat se i na jiný způsob. Pokud se podíváte na nákres vpravo, zvýrazním na něm některé čáry fialově. A výsledek by vám měl být povědomý. Už jste to viděli ve videu o konformacích ethanu. Bylo to perspektivní zobrazení molekuly ethanu ve střídavé konformaci. Nakreslím ho tady, aby byl lépe vidět. Zde je tedy střídavá konformace ethanu a může být užitečná, když kreslíme vazby v židličkové konformaci. Můžete použít jakoukoli metodu. Židličková konformace se dá nakreslit mnoha různými způsoby. A mnoho studentů si vymyslí i vlastní způsob. Vyberte si, co vám vyhovuje nejvíc a držte se toho. Věnujte tomu čas a procvičujte si to. Podívejme se na další židličkovou konformaci. Procvičíme si kreslení druhé varianty židličkové konformace. Začneme stejně jako minule. Dvě mírně posunuté rovnoběžné linky. Tentokrát ale tyto linky povedou jiným směrem. Nakreslíme tedy nejprve jednu. A tu druhou umístíme takto. Doufám, že jsou opravdu rovnoběžné. Dále si nakreslíme vodorovnou tečkovanou čáru, která se dotýká horního konce horní čáry, kterou jsme právě nakreslili. Tyto tečkované čáry jsou pouze vodítka. Nepatří do naší židličkové konformace. Nakreslili jsme další tečkovanou čáru, která se dotýká spodního konce spodní čáry. Pokračujeme od horní tečkované čáry ke spodní. Od horní čáry ke spodní a zase zpět od spodní čáry k horní. Nakonec pouze vše spojíme. Nakreslíme čáru od tohoto bodu sem a další čára bude rovnoběžná od tohoto bodu sem. Dejte pozor, aby bylo všechno rovnoběžné. Máme tedy tři páry rovnoběžných čar. První jsme nakreslili tyto dvě, označíme je žlutě. Další vedly od tohoto bodu dolů a z tohoto bodu nahoru. Ty budou červené. Měly by být rovnoběžné. A nakonec modrou barvou označíme tyto dvě rovnoběžky. Dejte si záležet, abyste měli tři páry rovnoběžek. To bude uhlíková kostra. Toto bude uhlík C1. V dalším videu si řekneme proč. Začneme doplňovat substituenty. V tomto případě jsou to pouze vodíky. Na uhlíku C1 začneme axiálním vodíkem směrem dolů. Nakreslíme tedy vodík směřující dolů. To je naopak, než v prvním případě. V prvním případě jsme na C1 začínali axiálním vodíkem směrem nahoru. Teď začínáme směrem dolů. Nakreslíme tedy vodík dolů a přesuneme se na uhlík C2. Toto je uhlík C2 a na něm bude axiální vodík směrem nahoru. Jdeme tedy na uhlík C2 a nakreslíme axiální vodík nahoru. Uhlík C3 bude tento. Jeho axiální vodík míří opět dolů. A zase se směry střídají. Na C4 bude tedy axiální vodík nahoru, tak ho nakreslíme. Na uhlíku C5 nakreslíme axiální vodík dolů. A nakonec uhlík C6 má axiální vodík mířící nahoru. Dále zakreslíme ekvatoriální vodíky, to je trochu těžší. Vezmu si na to jinou barvu. Vlastně ne, zůstanu u žluté, protože tento ekvatoriální vodík je rovnoběžný s touto žlutou dvojicí rovnoběžek. První ekvatoriální vodík směřuje nahoru. Tato čára tedy míří od roviny kruhu nahoru. Měli byste si to takto představit. Začínáme na uhlíku C1 a kreslíme vodík nahoru. Nakreslíme tedy čáru a doplníme vodík. Na uhlíku C2 už máme vodík mířící nahoru, takže tentokrát jdeme dolů. Máme ekvatoriální vodík směrem dolů a tato čára by měla být rovnoběžná s touto červenou. Tato vazba je rovnoběžná s těmi červenými vazbami. To byl ekvatoriální vodík směrem dolů. Na uhlíku C3 máme ekvatoriální uhlík směrem nahoru. Vezmu si jinou barvu. Na C3 míří vodík nahoru. Beru si modrou, protože moje čára bude rovnoběžná s těmi modrými. Nakreslím tedy ekvatoriální vodík směrem nahoru na uhlík C3. A opět se směry střídají. Začali jsme ekvatoriálním vodíkem směrem nahoru, pak dolů a teď zase nahoru. Takže další bude směřovat dolů. Na uhlíku C4 bude ekvatoriální vodík směrem dolů. Na uhlíku C5 bude nahoru. Tato čára je rovnoběžná s červenými čarami. Je to jedna z těch, které dělají studentům potíže. Je rovnoběžná s červenými čarami, to by vám to mělo usnadnit. Nakreslíme tedy vodík směrem nahoru. Nakonec máme uhlík C6. Vidíte, že to je ekvatoriální směrem dolů a měl by být modře. Tato vazba je rovnoběžná se všemi modrými. Je to další ekvatoriální vodík směřující dolů. To nebylo moc dobře, nakreslím to znovu. Chce to trochu cviku. Procvičujte kreslení obou typů židličkových konformací.