If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:7:48

Transkript

V minulém videu jsme se naučili názvosloví jednoduchých etherů. V tomto videu se zaměříme na trochu komplikovanější. Konkrétně, co se stane, když máme ether, který obsahuje kruh, na rozdíl od dlouhého řetězce? Takže si představíme molekulu, která vypadá nějak takto. Máte zde kyslík. Na této straně kyslíku máme uhlíkový řetězec, tak. Uhlíkový řetězec takto. Ale pak se řetězec naváže zpět na kyslík. Takže tu máme kruh. Není úplně jasné jak toto pojmenovat. Můžete se dívat na tuto stranu a říkat tomu methyl. Pak na tuto stranu, také methyl. Je to stejná strana. Spojují je navzájem. Jak pojmenujete tento typ etheru? Co uděláte, je, že ho očíslujete. Vezmete nejdelší uhlíkový řetězec, tak jak jsme to dělali v případě alkanů. Začneme číslovat zde. 1, 2, 3, 4. Pokud se zamyslíme nad samotným uhlovodíkovým řetězcem, víme, že pokud je uhlík jeden, předpona je meth-. Dva je eth-. Tři je prop-. Čtyři je but-. Takže pokud by to byl pouze uhlíkový řetězec, nazvali bychom to butan. Pokud bychom se dívali na tento uhlíkový řetězec, pojmenovali byste to jako butan. Ale samozřejmě to butan není. Máme kyslík, který je navázán na uhlíky 1 a 4 na butanu. Aby to bylo jasné, říkáme tomu-- Nechte mě jen označit tuto část tak, tento kyslík tak. Je vázán k uhlíkům 1 a 4. Takže to pojmenujeme jako 1 čárka 4. A tady je nové slovíčko, které se naučíme v tomto videu. 1,4-epoxybutan. A nepoužívá se to jen v případech, kdy ether tvoří velký cyklus. Může tvořit také malý kruh na normálním řetězci. Takže si představte něco takového. Namaluju uhlovodíkový řetězec. Řekněme, že máme 5 uhlíků. 1, 2, 3, 4, 5, tak. Řekněme, že mezi tímto a tímto uhlíkem, místo dvojné vazby, uhlík se vlastně naváže na kyslík, který se pak naváže na uhlík tady. Jistě, každý uhlík má 4 vazby, ty, které nemaluju, jsou vazby s vodíky. Jak to pojmenujeme? No, stejným způsobem. Začneme číslovat řetězec blíže k tomu, kde je navázaný kyslík. Takže začneme číslovat tady od toho konce. 1, 2, 3, 4, 5. Takže je to pentan. Kyslík je vázaný na uhlíky 1 a 2. Takže to pojmenujeme jako 1,2-epoxypentan. 1 čárka 2-epoxypentan. V posledním videu jsem vám říkal, že ethery jsou prakticky nereaktivní. Ve skutečnosti jsou dobrými rozpouštědly. Ale to co jsem namaloval tady, je speciální typ etherů, zvaný epoxidy. Když máte tento tříatomový kruh, kde jsou dva uhlíky a jeden kyslík. Je to speciální druh etheru, epoxid. Toto je epoxid. A ten, na rozdíl od většiny etherů, je velmi reaktivní. Jinak řečeno, je velmi nestabilní. Toto je velmi reaktivní. Někdy je lidé oddělují od etherů. Důvod vysoké reaktivity je tříčlenný kruh přímo tady. V těchto vazbách je velké pnutí. Tyto elektrony, tyto vazby, nejsou tak rády blízko sebe. Pokud byste se snažili udělat skutečný model z molekul, měli byste problém ohnout je tak, abyste je opravdu spojili. Takže je to vysoce, vysoce, vysoce nestabilní. Je ještě jiný způsob pojmenování epoxidů. Alternativní způsob, takže toto je legitimní způsob. Můžete to pojmenovat jako ether s kruhem. Toto je 1,2-epoxypentan. Ale jiný způsob je představit si, že máte tady dvojnou vazbu. Místo tohoto kyslíku tady, jako by byla dvojná vazba. Pokud byste tu měli dvojnou vazbu, pojmenovali byste to, podle toho jak byste to pojmenovat chtěli, 1-penten. Tak by to bylo, kdyby zde nebyl žádný kyslík, ale místo toho dvojná vazba. 1-penten by vypadal takto. 1, 2, 3, 4, 5. Toto je uhlík 1. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Takto vypadá 1-penten. To jsme se učili už o mnoho, mnoho videí dříve. Někdy se tomu říká pent-1-en, záleží na domluvě. Toto je běžnější způsob. Zde máme místo dvojné vazby kyslík. Místo názvu 1-penten, použijeme 1-penten oxid. Tak. Takže obě dvě tyto jména jsou pro tu samou molekulu.