If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Alkoholy

Názvosloví alkoholů. Tvůrce: Sal Khan.

Transkript

Už jsme viděli alkoholy v mnoha videích, ale myslel jsem, že je načase, abych udělal video o alkoholech. Alkoholy jsou tedy obecný název pro molekuly, které odpovídají vzoru nějakého typu funkční skupiny nebo uhlíkovému řetězci s OH skupinou. Používají písmeno R. Používal jsem ho předtím. R jako radikál. Nechci vás mást tímto R s volným radikálem. Tím je myšlena úplně jiná věc. R v této formě je pouze myšleno, jako funkční skupina, nebo uhlíkový řetězec. Neznamená to volný radikál. Znamená to, že by to mohlo být pouze něco, připojené k těmto OH zde. Nyní jiný příklad pro vyjasnění. Nemyslete si, že je to něco co, můžete normálně vypít. Nespojujte si to s tradičními alkoholy, kterým jste mohli nebo nemuseli být vystaveni. Tradičně popíjený alkohol je ve skutečnosti ethanol. Alkohol je ve skutečnosti... dovolte mi, abych napsal molekulární vzorec. CH3, CH2 a pak OH. Toto je to, co je ve víně, pivu a tvrdém alkoholu, nebo v čemkoli, co budete chtít. Nechcete pít a možná byste ve skutečnosti nechtěli pít ani toto, ale rozhodně nechcete pít něco, jako methanol. Může vás zabít. Takže nechcete dělat něco takového. Nechcete to požívat. Může vás zabít nebo oslepit. Můžete to udělat nepřímým způsobem. Chci to odložit stranou, čímž se dostaneme do pohodlnější pozice s alkoholy. Viděli jsme je zahrnuté v jiných reakcích. Viděli jsme hydroxid, který se choval, jako nukleofil a Sn2 substituční reakce tvořící alkoholy. Co chci udělat je, že chci, abychom si byli skutečně jistí, že víme, jak tyto věci pojmenovat. Pojďme pojmenovat molekuly, které jsem nakreslil předtím, než jsem stiskl nahrávání. Tady, jako jinde, chceme vždy definovat nejdelší uhlíkový řetězec. Máme 1, 2, 3, 4, 5 uhlíků. Tudíž to bude pent-. Nejsou zde dvojné vazby. Je to pentan. Napíši pentan zde. Ale nenapíšeme pouze pentan, protože ve skutečnosti je to alkohol, který má přednost, před faktem, že je to alkan. Přípona slova bude zahrnovat alkoholovou část. Je to pentanol. To nám říká, že je to alkohol. Abychom věděli, kde je OH umístěno, začneme počítat nejblíže OH skupině. Takže 1, 2, 3, 4, 5. Někdy se mu říká 2-pentanol. A to je celkem jasné, protože máme pouze jednu skupinu zde, pouze jednu OH. Takže víme, že toto se vztahuje ke 2. Ale většinou, pokud chtějí být lidé trochu více konkrétní, měli by napsat pentan-2-ol. A tento směr je užitečnější, hlavně pokud máte více funkčních skupin. Víte přesně, kde jsou umístěny. Zde je to obtížnější. 2-pentanol je docela jednoduchý. Nyní zkusme pojmenovat tento vzorec. Máme zde několik skupin. To je alkyn. Máme trojnou vazbu. Je to alkyn. Máme zde 2 skupiny bromu. A také alkohol. A alkohol má přednost před všemi ostatními. Začneme počítat od nejbližší alkoholové skupiny. Začneme počítat od tohoto konce uhlíkového řetězce. A máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 uhlíků. Můžeme tomu říkat oktyn. Ale protože zde máme alkohol, musíme to nazývat oktyn... Dovolte mi, abych to upřesnil. Okt- nám říká, že máme 8 uhlíků. Nyní musíme určit, kde je trojná vazba. Trojná vazba je na 5. uhlíku. Vždy určujete nižší číslo z uhlíků na trojné vazbě. Takže je to okt-5-yn. To nám říká, kde je trojná vazba. A poté máme OH skupinu na 4. uhlíku. Takže 4-ol. A nyní máme tyto 2 skupiny bromu zde na 7. uhlíku. Takže je to 7,7-dibromokt-5-yn-4-ol. A toto vše by bylo jedno slovo. Ujistím se, že si uvědomujete, že by to mělo být spojeno. Došlo mi místo. Je to pravděpodobně chaotická sloučenina, kterou musíte pojmenovat, ale ukázal jsem vám, že to lze pojmenovat. Nyní se zaměříme na tento zelený vzorec. Takže zde máme 1, 2, 3, 4, 5, 6 uhlíků. To bude hex-. Jsou zde jednoduché vazby, takže je to hexan. Je to cyklohexan. Ale samozřejmě hydroxid, nebo hydroxy skupina... Měl bych tomu říkat... ...bude mít dominantní postavení. Je to hexanol. Takže toto je cyklohexanol. A ještě jednou, vycházíme z OH skupiny. Nemusíme ji číslovat. Nezáleží na tom, který uhlík to je. Všechny jsou stejné. Kdyby jste měli více, než jednu OH skupinu, museli byste se starat o počítání. Pojďme udělat další. Ještě jednou, co je náš uhlíkový řetězec? Máme 1, 2, 3 uhlíky. A máme hydroxy skupinu připojenou k 1. a 3. uhlíku. Prop- je naše předpona. Je to alkan. Máme několik možností, jak to pojmenovat. Můžeme ho pojmenovat 1,3-propandiol. Nemusím tam dávat pomlčku. Propandiol. A právě sem bychom měli přidat E, protože máme D tady. Takže je to propandiol. Pokud by to nebyl „diol", mohl by to být propanol. Nemusí tam být D ani I. Takže to bude určovat, že jsme na 1. a 3. uhlíku. Máme hydroxy skupinu. Nebo to může být napsáno také, jako propan-1,3-diol. A pro zopakování, to „di" nám říká, že máme 2 hydroxy skupiny připojené na tento řetězec. S oběma názvy této molekuly se můžete v praxi setkat