If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Prvky, ze kterých se skládají živé organismy

Příklad

Dusík nalezneme napříč ekosystémem - nachází se ve veškeré živé hmotě. Rostliny nemohou dusík brát přímo ze vzduchu. Místo toho se musí spoléhat na mikroorganismy, které dusík přemění na zdroje, které dále mohou využít. Proces, při kterém k tomuto dochází, se nazývá biologická fixace dusíku (nebo také diazotrofie). Je to běžný proces, přesto je ale dusík v mnoha ekosystémech limitujícím zdrojem, výsledkem čehož se rostliny vyvinuly tak, aby v takovýchto ekosystémech s omezeným množstvím dusíku přežily.
Většina rostlin dusík přijímá svými kořeny. Je tu ale více než 600-druhů masožravých rostlin, které získávají až 80% podíl dusíku ze své kořisti. Masožravým rostlinám se dobře daří v bažinách a močálech, kde je nízké množství dusíku. Tyto rostliny získávají několik málo živin z půdy a zbytek získávají z uloveného hmyzu.
Zkus na základě předchozího textu říci, která tvrzení o masožravých rostlinách jsou pravdivá.
Vyber 1 odpověď: