If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 4: Molekuly, ionty a chemické vazby

900 možných bodů mistrovství

O této kapitole

V této části obecné chemie se zaměříme na molekuly, ionty a na to, jak drží pohromadě pomocí chemické vazby. Navážeme také na teorii orbitalů u atomů a rozšíříme jí i na molekuly - teorie VSEPR a hybridizace.

Jak jsou uspořádány ionty v krystalu?
Teorie elektronového oblaku a vysvětlení fyzikálních vlastností kovů.

Procvičuj

Jak spolu souvisí délka vazby a její energie? A co si představit pod pojmem mřížková energie? Vše tohle a mnohem víc se dozvíme v této lekci o vazbách uvnitř molekul a mezi ionty.
Molekula je složená z atomů, přičemž každý z nich má nejdřív elektrony uloženy ve svých atomových orbitalech. Po sloučení ale dojde k jejich namixování do jakéhosi motance (odborně tomu říkáme hybridizace) a právě o tomto procesu se nyní dozvíme víc.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 720 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 900 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).