Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Kapitola 5: Interakce molekul a vlastnosti látek

1 000 možných bodů mistrovství

O této kapitole

V této kapitole si objasníme, jak síly působící mezi molekulami (případně i ionty) ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti látek.

V této lekci si vysvětlíme podstatu různých typů intermolekulových interakcí.
Co se děje s částicemi při rozpouštění, jak se vyjadřuje rozpustnost a molalita?

Procvičuj

  • RozpustnostK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Co se stane s iontovou sloučeninou při rozpouštění?

Procvičuj

Jak funguje spektroskopie? Jaké druhy elektromagnetického záření působí na různé molekuly?

Procvičuj

Spektroskopie a elektronové přechody, interakce molekul se zářením.
Jak souvisí absorbance, transmitance a koncentrace?
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 800 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1 000 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).