If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Spektrofotometrie a Lambertův-Beerův zákon

Co je a k čemu je spektrofotomerie a jak funguje? Vysvětlíme si to na příkladu dvou roztoků růžově zabarvené látky o různé koncentraci. Oběma roztoky bude procházet světlo o vhodné vlnové délce (takové, které je absorbováno rozpuštěnou látkou). Intenzita světla, která roztokem projde se oproti původní intenzitě změní. Jak? To si odvodíme v tomto videu a představíme si tak absorbanci, transmitanci a Lambertův-Beerův zákon (často nesprávně česky uváděný jako Lambert-Beerův), ze kterého můžeme určovat neznámou koncentraci roztoku. Podle tohoto zákona platí A = εbc, kde ε je molární absorpční konstanta analytu (zkoumané látky), b je délka dráhy, kterou světlo urazí roztokem a c je koncentrace analytu. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript