If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Lambertův-Beerův zákon

Příklad

Student dostal za úkol zjistit, jaké látkové množství KMnOX4(aq)\ce{KMnO4}(aq) je obsaženo v neznámém roztoku o objemu 150, start text, m, l, end text. Připravil tedy několik roztoků KMnOX4(aq)\ce{KMnO4}(aq) o různých koncentracích a naměřil hodnoty jejich absorbancí za určíté vhodně zvolené vlnové délky. Získaná data pak vynesl jako kalibrační křivku, kterou můžeme vidět níže:
Jaké je látkové množství KMnOX4(aq)\ce{KMnO4}(aq) obsažené ve vzorku o objemu 150, start text, m, l, end text v případě, že je absorbance neznámého roztoku 0, comma, 50?
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?