If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Přechody elektronů mezi energetickými hladinami

K přechodům elektronů mezi energetickými hladinami (a tím v případě atomu mezi orbitaly) dochází v atomech, molekulách a iontech v důsledku absorpce nebo emise elektromagnetického záření (obvykle UV nebo viditelného). Změna energie spojená s přechodem je přímo úměrná frekvenci elektromagnetické vlny (značeno 𝜈, někdy také f) a je vyjádřena Planckovou rovnicí, E = h𝜈. Vlnová frekvence je přímo úměrná vlnové délce podle vztahu c = λ𝜈, kde c je rychlost světla ve vakuu. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript