If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Elektronové přechody ve spektroskopii

Příklad

Elektron v atomu lithia podstoupil přechod z orbitalu 3p do orbitalu 2s. Rozdíl energií mezi těmito dvěma stavy je 6,14 ·105J.
Které z následujících tvrzení nejlépe vystihuje to, jak se změní energie lithiového atomu po elektronovém přechodu?
Vyber 1 odpověď: