If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Interakce molekul a vlastnosti látek

Co se děje s částicemi při rozpouštění, jak se vyjadřuje rozpustnost a molalita?
Co se stane s iontovou sloučeninou při rozpouštění?
Jak funguje spektroskopie? Jaké druhy elektromagnetického záření působí na různé molekuly?
Ověř si porozumění tématu Interakce molekul a vlastnosti látek v těchto 10 otázkách.

O této kapitole

V této kapitole si objasníme, jak síly působící mezi molekulami (případně i ionty) ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti látek.