If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola: Interakce molekul a vlastnosti látek

0

Dostupné body mistrovství
V této lekci si vysvětlíme podstatu různých typů intermolekulových interakcí.
Co se děje s částicemi při rozpouštění, jak se vyjadřuje rozpustnost a molalita?

Cvičení

  • RozpustnostK postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek.
Co se stane s iontovou sloučeninou při rozpouštění?

Cvičení

Jak funguje spektroskopie? Jaké druhy elektromagnetického záření působí na různé molekuly?

Cvičení

Spektroskopie a elektronové přechody, interakce molekul se zářením.
Jak souvisí absorbance, transmitance a koncentrace?
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1000 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1000 bodů mistrovství!

O této kapitole

V této kapitole si objasníme, jak síly působící mezi molekulami (případně i ionty) ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti látek.