If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Titrace – základy

Příklad

2MnOA4A(aq)+5HA2OA2(aq)+6HA+(aq)2MnA2+(aq)+5OA2(g)+8HA2O(l)
Uvedená rovnice popisuje reakci MnOA4A(aq) a HA2OA2(aq) v kyselém prostředí ve vodném roztoku. Při titraci byl roztok o molární koncentraci 0,020M KMnOA4(aq) přidáván z birety do okyselenéhovzorku HA2OA2(aq) v titrační baňce. Bod ekvivalence byl určen podle tvorby světle růžového zabarvení směsi.
Výchozí hodnota na biretě5,82 ml
Konečná hodnota na biretě35,82 ml
Na základě uvedených dat, urči počet molů HA2OA2(aq) ve vzorku.
Vyber 1 odpověď: