If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Titrace – základy

Příklad

2MnOX4X(aq)+5HX2OX2(aq)+6HX+(aq)2MnX2+(aq)+5OX2(g)+8HX2O(l)\ce{2MnO4-}(aq) + \ce{5H2O2}(aq) + \ce{6H+}(aq) \rightarrow \ce{2Mn^2+}(aq) + \ce{5O2}(g) + \ce{8H2O}(l)
Uvedená rovnice popisuje reakci MnOX4X(aq)\ce{MnO4-}(aq) a HX2OX2(aq)\ce{H2O2}(aq) v kyselém prostředí ve vodném roztoku. Při titraci byl roztok o molární koncentraci 0, comma, 020, M KMnOX4(aq)\ce{KMnO4}(aq) přidáván z birety do okyselenéhovzorku HX2OX2(aq)\ce{H2O2}(aq) v titrační baňce. Bod ekvivalence byl určen podle tvorby světle růžového zabarvení směsi.
Výchozí hodnota na biretě5, comma, 82, space, m, l
Konečná hodnota na biretě35, comma, 82, space, m, l
Na základě uvedených dat, urči počet molů HX2OX2(aq)\ce{H2O2}(aq) ve vzorku.
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?