If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Řešený příklad: Vyčíslení jednoduché redoxní reakce

Redoxní rovnici můžeme vyčíslit pomocí tohoto postupu: 1) Zapíšeme poloreakce. 2) Obě poloreakce vyčíslíme tak, aby na obou stranách byl stejný počet atomů přítomných prvků, a zapíšeme, kolik elektronů přibyde nebo ubyde. 3) Pomocí tzv. křížového pravidla určíme, jakými čísly je potřeba počty jednotlivých částic v reakci vynásobit, aby počet elektronů seděl – kolik elektronů je odevzdáno, tolik je přijato, pokud je možno tato čísla vykrátit, vykrátíme je. 4) V rovnici upravíme stechiometrické koeficienty (čísla před vzorci jednotlivých částic) podle toho, co nám vyšlo v křížovém pravidle. Dovyčíslíme rovnici tak, aby vlevo i vpravo byl stejný počet i u těch atomů, které jsme do poloreakcí nezahrnuli. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript