If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Chemická rovnice s iontovými sloučeninami a iontové rovnice.

Úvod

Jako pilná studentka/pilný student chemie se nejspíš brzy setkáš se spoustou různých reakcí, ke kterým ve vodných roztocích může dojít (možná v nich už i trochu plaveš). Když spolu reagují ionty, rovnice reakce může být zapsána různě - s různou mírou podrobností. Podle toho, jaká část reakce je pro nás důležitá, se můžeme rozhodnout, jestli použijeme rovnici obsahující i ty ionty, které nereagují, nebo jen ty ionty, které se reakce účastní.

Definice: molekulární, úplně iontové a čistě iontové rovnice

Molekulární rovnici se někdy také říká vyvážená chemická rovnice. U molekulárních rovnice jsou všechny sloučeniny brány jako neutrální sloučeniny a zapisujeme je jejich chemickými vzorečky. Stav každé látky poznáme ze zkratky v závorce, který následuje po vzorečku.
Podívejme se teď na reakci, ke které dochází mezi AgNO3 a NaCl. Když se smísí vodné roztoky AgNO3 a NaCl, utvoří se AgCl v pevném skupenství a NaNO3 v kapalném skupenství. Dále napíšeme vyváženou molekulární rovnici této reakce:
AgNO3(aq)+NaCl(aq)AgCl(s)+NaNO3(aq)
I kdybychom se na obsah reakční nádoby (kádinky) mohli podívat pod drobnohledem, nenašli bychom molekuly AgNO3, NaCl, ani NaNO3. Jelikož jsou AgNO3, NaCl a NaNO3 rozpustné iontové sloučeniny, ve vodě se disociují na jednotlivé ionty. Například NaCl disociuje do jednoho kationu Na+ na každý anion Cl. Tyto ionty jsou stabilizovány iontovými dipólovými interakcemi s okolními molekulami vody.
Chlorid sodný ve vodě disociuje na ionty sodíku a chloru a tyto ionty se rozpustí vysoce molárními molekulami vody. Obrázek pochází z: "Salts", OpenStax Anatomy and Physiology, CC-BY-NC-SA 4.0.
Z molekulární rovnice můžeme získat úplnou iontovou rovnici, stačí rozepsat rozpustné iontové sloučeniny na disociované ionty:
Ag+(aq)+NO3(aq)+Na+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)+Na+(aq)+NO3(aq)
Všimni si, že jsme nezměnili zápis AgCl(s), protože AgCl není rozpustný ve vodě. Obecně platí, že rozpustné iontové sloučeniny, silné kyseliny a silné zásady by měly být v úplné iontové rovnici rozepsány na jednotlivé ionty, zatímco nerozpustné soli a slabé kyseliny nebo zásady by měly zapsány standardním způsobem.
Podíváme-li se více zblízka na naši úplnou iontovou rovnici, zjistíme, že NO3(aq) a Na+(aq) jsou na obou stranách rovnice. Iontům, které se během reakce nemění, říkáme divácké ionty. Divácké ionty jsou na obou stranách rovnice, a tak se navzájem vyrušují - podobně jako se v matematických rovnicích vzájemně odečítají totožné hodnoty:
Ag+(aq)+NO3(aq)+Na+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)+Na+(aq)+NO3(aq)
Když toto provedeme, získáme čistě iontovou rovnici, ve které už máme pouze to, co se chemické reakce přímo účastní:
Ag+(aq)+Cl(aq)AgCl(s)
Tato čistě iontová rovnice nám říká, že chlorid stříbrný vznikl z rozpuštěných iontů Ag+ a Cl, nehledě na jejich zdroj. Oproti tomu úplná iontová rovnice nám říká o všech iontech, které se v roztoku při reakci nachází, a molekulární rovnice zase o iontových sloučeninách, které byly použity jako zdroje Ag+ a Cl.
Tip jak na správné řešení: Jsme zvyklí, že čistě iontové rovnice zapisujeme nejmenšími možnými celými čísly stechiometrických koeficientů. To znamená, že někdy potřebujeme v posledním kroku vydělit všechny stechiometrické koeficienty společným dělitelem, abychom získali konečnou podobu čistě iontové rovnice.

Shrnutí

V čistě iontových rovnicích nalezneme pouze to, co se účastní reakce, zatímco v úplné iontové rovnici najdeme i divácké ionty. Čistě iontovou rovnici konkrétní reakce zjistíme následujícími kroky:
  1. Napiš si vyčíslenou molekulární rovnici reakce i s informací o skupenství každé látky.
  2. Využij znalosti pravidel pro rozpustnost, znalost silných kyselin a silných zásad, a přepiš molekulární rovnici jako úplnou iontovou rovnici, ve které je vidět, které sloučeniny disociují na ionty.
  3. Identifikuj a vyruš divácké ionty (ionty, které se nacházejí na obou stranách rovnice).

Zkus si to!

Kyselina sírová H2SO4(aq) je silná kyselina, která se ve vodném roztoku kompletně disociuje na 2 kationty H+ a anion SO42. Hydroxid sodný NaOH(aq) je silná zásada, která se ve vodné roztoku kompletně disociuje na kation Na+ a anion OH. Když se smísí H2SO4(aq) a NaOH(aq), produktem jsou voda a síran sodný Na2SO4(aq). Molekulární rovnice této reakce vypadá takto:
HA2SOA4(aq)+2NaOH(aq)2HA2O(l)+NaA2SOA4(aq)
Která z následujících možností je vyčíslená čistě iontová rovnice reakce mezi H2SO4(aq) a NaOH(aq)?
Vyber 1 odpověď:

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.