If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah
Aktuální čas:0:00Celková doba trvání:4:58

Transkript

Máme tady další spalovací reakci. Místo ethenu teď máme ethan, který má vzorec C₂H₆. Máme 2 uhlíky a 6 vodíků v jedné molekule ethanu. Ethan je plyn a reaguje plynným kyslíkem a spalováním vzniká oxid uhličitý a voda. Stejně jako v předchozích případech, tato chemická rovnice není vyčíslena. Jak to poznáme? Zde na levé straně máme 2 uhlíky. Tady na pravé straně mám jen 1 uhlík. Na levé straně mám 6 vodíků. Na pravé straně máme jen 2 vodíky. Na levé straně máme 2 kyslíky. Na pravé straně máme 3 kyslíky. Takže žádný prvek není vyčíslen. Stejně jako v případě ethenu, když máte reakci se složitějšími molekulami, Je vhodné si schovat prvek, který má svou vlastní molekulu, nakonec. Protože pak změnou tohoto čísla upravíme počet kyslíků, aniž by to mělo vliv na počet uhlíků a vodíků. Takže nejprve vyčíslím, stejně jako minule, uhlíky a vodíky, což pak ovlivní počet kyslíků. Když změním toto číslo, změní to počet kyslíků. Když změním tohle číslo, taky tím změním počet kyslíků. Ale naštěstí zde mám molekulu kyslíku na levé straně, takže s tím se vypořádám až nakonec. Minule jsme začali s uhlíkem, tak tentokrát pro změnu začneme s vodíkem. Takže tady mám 6 vodíků. Na celé levé straně mám 6 vodíků. Na pravé straně mám teď jen 2. Takže když jich chci mít 6, tak vynásobím tyhle dva třemi. Takže teď mám 3 molekuly vody a každá má dva vodíky, takže na pravé straně teď mám také 6 vodíků. Dobrá. Pojďme udělat uhlík. Kyslík si necháváme na konec. Na levé straně mám 2 uhlíky. Kolik jich mám na pravé straně? Teď mám pouze 1, ale to můžu snadno změnit. Místo jedné molekuly oxidu uhličitého můžu mít 2 molekuly oxidu uhličitého. Teď mám uhlíky vyčíslené. Dva uhlíky tady a dva tady. Pojďme nyní na kyslíky. Teď máme… Udělám to ve fialové barvě. Teď mám na levé straně 2 kyslíky. Kolik jich mám na pravé straně? Mám tady 2 krát 2, takže 4 kyslíky, a pak tu mám 3 molekuly vody, každá má 1 atom kyslíku. Takže 3 krát 1 jsou 3 kyslíky. Celkem mám tedy na pravé straně 7 kyslíků, a na levé straně mám pouze 2. Jak to napravím? Jaké číslo nám po vynásobení 2 dá 7? Dva krát co je sedm? 2 krát 3,5 je 7. Dva krát něco rovná se sedm. Chci dostat 4 + 3 kyslíky. Takže když to vynásobím 3,5, tak budu mít 7 atomů kyslíku na obou stranách chemické rovnice. Ale stejně jako v předchozích videí, většinou nenecháváme v rovnici čísla jako 3,5. Nemůžeme mít tři a půl molekuly. Rádi bychom tu měli celá čísla. Tak jak zajistíme, že před všemi molekulami budou celá čísla? Mohl bychom vše vynásobit dvěma. Pak tohle bude 7, tohle bude 2, tohle bude 4 a tohle bude 6. Tak to udělejme. Napíšu celou reakci znova. Takže máme ethan. Pro jednoduchost už nebudu psát skupenství. Pak tu máme kyslík. Když spolu zreagují… Takže tohle jsou reaktanty. Produkty jsou plynný oxid uhličitý a kapalná voda. Takže předtím tady byla 1, a po vynásobení dvěma dostaneme 2. Měli jsme zde 3,5, a po vynásobení dvěma dostaneme 7. Tady jsme měli dvojku, a po vynásobení dvěma dostaneme 4. Jen násobím všechny koeficienty dvěma, podobně jako to děláte s rovnicemi v hodinách matematiky. A nakonec 3 krát 2 je 6. A máme vyčísleno. Měli jsme vyčísleno už před tím, ale neměli jsme celá čísla. Po vynásobení dvěma již máme všude celá čísla a jsme šťastní.