Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Trendy v periodické soustavě prvků a Coulombův zákon

Jako trendy v periodické tabulce označujeme to, jak se mění vlastnosti prvků když postupujeme prvek po prvku v periodách nebo skupinách tabulky. V případě elektronegativity, elektronové afinity, atomového a iontového poloměru nebo ionizační energie je možné tyto změny vysvětlit Coulombovým zákonem, vyjádřeným vzorcem:Fₑ = (qq₂)/r². V případě první ionizační energie nám Coulombův zákon říká, že čím větší je vzdálenost mezi jádrem a vnějšími elektrony obalu (r), tím větší je přitažlivá síla mezi jádrem a těmito elektrony. Důsledkem toho bude odtržení takového elektronu vyžadovat více energie. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript