If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Ionizační energie - trend ve skupinách

První ionizační energie prvku je energie potřebná k odtržení elektronu, který je nejdále od jádra, čili toho nejméně přitahovaného elektronu z neutrálního atomu daného prvku. V periodické soustavě prvků obecně první ionizační energie klesá tak, jak postupujeme ve skupině směrem dolů. Je to dáno tím, že vzdálenost valenčních elektronů ve skupině směrem dolů roste a přitažlivá síla je dle Coulombova zákona nepřímo úměrná vzdálenosti nábojů. Ve videu si vysvětlíme, proč to, že směrem dolů ve skupině roste také náboj jádra, nehraje v tomto trendu roli. Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript