If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Elektronová afinita - trend v periodách

Elektronová afinita je změna energie spojená s přidáním elektronu k neutrálnímu atomu v plynném skupenství. Například přijme-li atom fluoru v plynném stavu elektron za vzniku fluoridového aniontu F⁻(g), energetická změna s tím spojená je -328 kJ/mol (z toho, že je hodnota záporná, plyne, že se energie uvolňuje) Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript