If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do fotoelektronové spektroskopie

V analytické metodě fotoelektronové spektroskopie (PES) je vzorek ionizován pomocí vysokoenergetického záření a následně je změřena kinetická energie uvolněných elektronů (nazývaných fotoelektrony). Z toho můžeme určit vazebnou energii každého elektronu v atomu nebo molekule. Výsledky jsou představovány jako PES spektrum, které zobrazuje počet fotoelektronů na ose y a vazebnou energii na ose x. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript