If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Absorpční a emisní čáry

Rozsekaná duha

V roce 1801 pozoroval William Wollaston duhu a všiml si ve viditelné oblasti tmavých čar. Na obrázku je schematicky zakreslen Wollastonův pokus pozorování slunečního spektra přes skleněný hranol.
Převzato z vědeckého časopisu Transactions of the Royal Society of London, ročník 92 (1802), str. 380
V roce 1817 sluneční spektrum ještě blíže prozkoumal Fraunhofer (infračervené, UV a okem viditelné), a to tak, že celé spektrum promítal na velkou zeď. Díky tomu objevil, že ve spektrech jsou mezery.
Zdroj: NASA
Dnes se jim říká "Fraunhoferovy čáry" či spektrální čáry. Proč ale vlastně vznikají?

Barevné plyny

K velkému pokroku došlo, když v roce 1859 Gustav Kirchhoff a Robert Bunsen vysvětlili, proč se ve spektrech tyto tmavé čary vyskytují. Když v Bunsenově kahanu (To je celkem běžný kahan na zemní plyn.) zahřáli určité látky, objevily se ve spektrech charakteristické jasné čáry.
Autor obrázku: Jan Fijalkowski
V některých případech se nacházely na přesně těch stejných místech spektra, co Fraunhoferovy tmavé čáry. Tyto spektrální čáry jsou například viditelné, když zahřejeme vodík. Jsou známy jako Balmerova série.
Autor obrázku: Jan Homann
Světlo procházející chladnějším atmosférickým vodíkem vytváří absorpční čáry v přesně těch samých místech. Představ si například sluneční světlo procházející trubicí vodíku a pak se láme průchodem přes skleněný hranol.
Absorpce vodíku a emisní čáry ve viditelném spektru.
Zatímco emisní čáry souvisí s tím, že zářící horký plyn vyzařuje světelné čáry, tak absorpční čáry jsou způsobeny tím, že chladný plyn absorbuje světlo o stejné vlnové délce a tyto temné čáry jsou ta místa, kde světlo o dané vlnové délce chybí. Když světlo v atmosféře plynem prochází, část tohoto světla v určitých vlnových délkách se rozptýlí, což vede k tmavším pruhům. Těmto čarám se říká "spektrální čáry" a vznikají při zahřívání plynných prvků, kdy dochází k tomu, že začnou zářit a vlnová délka tohoto světla může být změřena.
Vyzkoušej si interaktivní ilustraci. Klikni na různé plyny (popořadě to jsou vodík, uhlík, kyslík, dusík, síra a sodík) a podívej se, jak absorbují různé vlnové délky světla.
Díky tomuto objevu je možno potvrdit přítomnost chemických látek, i když se nacházejí velmi daleko. Astronomové to využívají k tomu, aby určili složení různých vesmírných těles - hvězd a planet (které absorbují světlo procházející jejich atmosférou).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.