If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 3: Stavba atomu, prvky, izotopy a periodický zákon

1 300 možných bodů mistrovství

O této kapitole

V první části obecné chemie se zaměříme na atomy a jejich popis. Ukážeme si také periodickou tabulku a její trendy, elektronovou konfiguraci a zadefinujeme pojmy jako je molární hmotnost, látkové množství, valenční elektrony, iontové sloučeniny a atomová a fotoelektronová spektroskopie.

Ukážeme si, co je průměrná atomová hmotnost, unifikovaná atomová jednotka, moly, k čemu slouží Avogradrova konstanta a jak počítat s molární hmotností.
Probereme si jádro a obal atomu. Jak se projeví přítomnost různých izotopů ve vzorku prvku, si ukážeme na hmotnostní spektroskopiiNa praktickém příkladu tak můžeme lépe vysvětlit koncept izotopů.
Při tvorbě iontů dojde k přijmutí nebo ztrátě valenčních elektronů, pojďme si vysvětlit jak.

Procvičuj

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 1 040 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 1 300 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).