If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Odchylky od ideálního plynu

Možná budeš potřebovat: Periodická soustava prvků

Příklad

Následující graf zobrazuje průběhy tlaku v závislosti na teplotě pro dva vzorky obsahující vždy jeden 1 mol\pu{1 mol} plynu. Tyto plyny jsou CX2HX6(g)\ce{C2H6}(g) a NX2(g)\ce{N2}(g) a každý z nich je umístěn v nádobě o objemu 1 l\pu{1 l}. Chování ideálního plynu je v grafu zaznačeno černou přerušovanou čárou.
Která z následujících možností nejlépe vystihuje, proč se vzorek CX2HX6(g)\ce{C2H6}(g) za teploty 300 K\pu{300 K} silněji odchyluje od ideálního chování než vzorek NX2(g)\ce{N2}(g)?
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?