If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Slučovací entalpie

Standardní slučovací entalpie látky je reakční entalpie pro reakci vzniku 1 molu této látky z prvků v jejich standardním stavu. Z toho plyne, že čisté prvky ve standardním stavu mají slučovací entalpii nulovou. Jako důsledek Hessova zákona je standardní reakční entalpie kterékoli reakce sumou standardních entalpií produktů minus suma standardních slučovacích entalpií reaktantů. Hodnoty standardních slučovacích entalpií látek jsou tabelovány. Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript