If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Gibbsova volná energie a upřednostňování reakcí

Příklad

2KClOA3(s)2KCl(s)+3OA2(g)
Hodnota ΔG°298 reakce znázorněné výše je 226kJ/mol. standardní volná energie sloučeniny KCl(s) při teplotě 298 K je 409kJ/mol.
Jaká je standardní volná energie sloučeniny KClOA3(s) při teplotě 298 K?
Vyber 1 odpověď: