If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do reakční entalpie

Možná budeš potřebovat: Periodická soustava prvků

Příklad

Mg(s)+2HCl(aq)MgClA2(aq)+HA2(g)ΔH°r=470kJ/mol
V rámci pokusu přidá student 100ml 1,00M HCl(aq) do 2,43 g Mg(s), což vede ke vzniku plynu. Vyčíslená rovnice této reakce je uvedena výše.
Která z následujících možností ukazuje klíčovou složku reakce a množství tepla uvolněného při reakci (Q)?
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?