If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Endotermické a exotermické děje

Vysvětlíme si pojmy termodynamický systém a okolí a na jejich základech uvedeme 1. termodynamický zákon a definujeme exotermický a endotermický děj. Proč přirovnáváme systém k sobecké osobě? Vysvětlíme si na přirovnání znaménkové konvence – tedy že systémem přijatá energie je kladná a odevzdaná je záporná. Na příkladu vzorku helia v nádobě s pohyblivým pístem se naučíme zapsat práci a teplo a dosadit je do uvedené rovnice 1. termodynamického zákona. Při konstantním tlaku, při kterém probíhá většina pokusů se teplo děje rovná entalpii děje. Entalpie reakcí a skupenských změn je lépe porovnavatelná a vhodnější pro výpočty, pro se s ní budeme nadále více setkávat, než s pojmem teplo. Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript