If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Pevné látky tvořené molekulami

Pevné látky tvořené molekulami se skládají z jednotlivých molekul k sobě navzájem poutaných mezimolekulovými interakcemi (Van der Waalsovými silami). Vzhledem k tomu, že tyto interakce jsou relativně slabé, molekulové pevné látky mají tendenci být měkké nebo křehké a mají nízké až střední body tání. Molekulové pevné látky jsou také špatnými vodiči elektřiny, protože jejich valenční elektrony jsou pevně drženy v jednotlivých molekulách. Tvůrce: Sal Khan.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript