If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kapitola 1: Vliv interakcí mezi částicemi na vlastnosti látek

400 možných bodů mistrovství

O této kapitole

Všechny látky okolo nás jsou složeny z částic. Jak jsou částice uspořádány a jak mezi sebou interagují ovlivňuje fyzikální a chemické vlastnosti těchto látek. Do podrobna prozkoumáme skupenské stavy a skupenské přeměny, interakce v roztocích a daších směsích.

Zaostřeno na pevné látky podle jejich částicové struktury. Seznámíme se, jaké uspořádání má několik typů krystalických a také amorfní pevné látky.
Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 320 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 400 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).