If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Voda a život

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Polární molekulaNeutrální molekula bez náboje, u níž je elektrický náboj rozložen nerovnoměrně, což vede k tomu, že v určité části převládá náboj kladný a v jiné záporný.
KohezeSoudržnost molekul s dalšími molekulami stejného typu.
AdhezePřilnavost molekul k molekulám jiného druhu.
HustotaPoměr hmotnosti látky k jejímu objemu.
Měrná tepelná kapacitaMnožství tepla potřebné ke zvýšení teploty jednoho gramu látky o jeden teplotní stupeň.
Měrné skupenské teplo varuMnožství energie potřebné k přeměně jednoho gramu kapaliny na plynné skupenství za stálé teploty.

Jedinečné vlastnosti vody

Schéma jedné molekuly vody (H2O)
  1. Voda je polární. Molekuly vody jsou polární, mají částečný kladný náboj na atomech vodíků, částečný záporný náboj na atomech kyslíku. Je to proto, že kyslík je elektronegativnější, což znamená, že je přitahuje vazebné elektrony více než vodík, elektrony tak tráví více času u kyslíku, než u vodíku. Tvar molekuly vody popisujeme pojmem lomená molekula, mezi dvěma vazbami vodík kyslík je úhel zhruba 105°.
  2. Voda je vynikající rozpouštědlo. Voda má jedinečnou schopnost rozpouštět mnoho polárních i iontových látek. To je nezbytné pro vše živé, protože voda koluje v buňkách, v celém organismu i v rámci koloběhu vody a přenáší s sebou mnoho důležitých látek.
  3. Voda má velkou tepelnou kapacitu. K tomu, aby se dosáhlo zvýšení teploty určitého množství vody o jeden teplotní stupeň, je třeba hodně energie. Voda tedy pomáhá regulovat teplotu v okolním prostředí. Díky této vlastnosti vody je například teplota vody v jezírku relativně stálá, a to ve dne i v noci, nehledě na změny teploty vzduchu.
  4. Voda má vysoké měrné výparné teplo. Lidé (a další živočichové, kteří se potí) využívají vysoké měrné skupenské teplo vypařování k ochlazení se. Voda při přeměně z kapalného skupenství na páru spotřebovává velké množství energie. Pot je složen převážně z vody, a tak odpařením vody dochází ke ztrátě nadbytečného tělesného tepla, které odchází s parou do vzduchu. Tomuto jevu se říká odpařovací chlazení.
  5. Voda má kohezní a adhezní vlastnosti. Molekuly vody vykazují značnou kohezní sílu díky tomu, že tvoří vodíkové vazby. Kohezní síly jsou zodpovědné za povrchové napětí, což je chování hladiny, kdy se „brání“ narušení pod napětím či tlakem (když opatrně položíte kancelářskou svorku na hladinu, udrží se). Voda má také adhezní vlastnosti, díky kterým přilne k jiným látkám (např. sklu) víc než k sobě samé.
Kohezní a adhezní vlastnosti jsou zásadní pro přenos tekutin v mnoha organismech. Například umožňují živinám při přenosu k vrcholkům stromů překonat působení gravitační síly.
  1. Voda má menší hustotu v pevném skupenství než ve skupenství kapalném. Když voda zmrzne, molekuly utvoří krystalickou strukturu, ve které jsou mezery mezi molekulami větší oproti tomu, jak byly v kapalném stavu. Znamená to, že led má menší hustotu než voda v kapalném skupenství, a díky tomu led plave na hladině.
Tato vlastnost je velmi důležitá, protože kapalná voda s vyšší hustotou (s maximem při 4°C) klesá ke dnu, kde se dále neochlazuje. Díky tomu rybníky, jezírka i celé oceány nezamrzají, a tak v nich může dále přežívat vše živé.

Běžné chyby a mylné představy

  • Voda rozpustí vše, protože je "univerzálním rozpouštědlem." Voda má schopnost rozpouštět mnoho různých látek, ale označit ji za "univerzální rozpouštědlo" by bylo špatně. Voda dokáže rozpustit polární molekuly a ionty, například cukry a soli. Nepolární molekuly jako například oleje, kterým chybí částečný pozitivní či negativní náboj, k vodě nejsou přitahovány a rozpustit je nedokáže. Proto zůstávají nepolární látky jako olej i po smíchání od vody odděleny.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.