If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Reakce prvního řádu

Rychlostní rovnice pro rovnice prvního řádu jako je A → produkty má tvar ln[A]_t = -kt + ln[A]_0. Při bližším ohledání zjistíme, že se jedná o rovnici přímky ve směrnicovém tvaru y = mx + b která popisuje graf funkce přirozeného logaritmu z [A] v závislosti na čase. Směrnice -k (tedy sklon) této přímky udává rychlostní konstantu reakce. Tvůrce: Jay.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.

Transkript