If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Úvod do rychlostní rovnice

Příklad

Rychlostní rovnici reakce můžeme vyjádřit jako reakční rychlost=k[X]2. Při pokusu byla počáteční rychlost reakce 0,080mol/(ls) a počáteční koncentrace X byla 0,20mol/l.
Jaká je hodnota rychlostní konstanty k?
Vyber 1 odpověď: