If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Faktory ovlivňující reakční rychlost

Rychlost chemické reakce je ovlivněna řadou různých faktorů, včetně koncentrace látek účastnících se reakce, velikosti povrchu, teploty a používáním katalyzátorů. Obecně vzato zvýšení koncentrace reaktantů v roztoku, zvýšení povrchu u reakcí v pevné fázi a zvýšení teploty reakčního systému zvýší rychlost reakce. Reakci lze také urychlit přidáním katalyzátoru do reakční směsi. Tvůrce: Jay.

Transkript