If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Rychlostní rovnice

Příklad

Mg(s)+2HCl(aq)MgClA2(aq)+HA2(g)
Mg(s) a HCl(aq) spolu reagují dle výše uvedené reakce. V rámci experimentu bylo 0,080 g vzorku Mg(s) ve formě pásky vsypáno do Erlenmeyerovy baňky, ve které bylo 50 ml 3,0MHCl(aq) při teplotě 25°C. Rychlost této reakce je odvozena od objemu HA2(g), který vznikne každých 5 sekund.
Která z následujících možností by mohla snížit reakční rychlost vzniku HA2(g)?
Vyber 1 odpověď: