If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Rychlostní rovnice

Příklad

Mg(s)+2HCl(aq)MgClX2(aq)+HX2(g)\ce{Mg}(s) + \ce{2HCl}(aq) \rightarrow \ce{MgCl2}(aq) + \ce{H2}(g)
M, g, left parenthesis, s, right parenthesis a H, C, l, left parenthesis, a, q, right parenthesis spolu reagují dle výše uvedené reakce. V rámci experimentu bylo 0, comma, 080, space, g vzorku M, g, left parenthesis, s, right parenthesis ve formě pásky vsypáno do Erlenmeyerovy baňky, ve které bylo 50, space, m, l 3, comma, 0, M, H, C, l, left parenthesis, a, q, right parenthesis při teplotě 25, degree, start text, C, end text. Rychlost této reakce je odvozena od objemu HX2(g)\ce{H2}(g), který vznikne každých 5 sekund.
Která z následujících možností by mohla snížit reakční rychlost vzniku HX2(g)\ce{H2}(g)?
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?