Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Kapitola 6: Chemická rovnováha

600 možných bodů mistrovství

O této kapitole

Chemická rovnováha je takový stav soustavy, v němž se nemění její složení, i když v ní neustále probíhají chemické děje (účinky dějů se ruší). Chemická rovnováha je dynamická rovnováha. Navenek se koncentrace látek nemění, i když reakce probíhá oběma směry. Chemická rovnováha je charakterizována konstantní koncentrací výchozích látek i produktů. Výchozí látky i produkty mají určitou hodnotu rovnovážné konstanty

Rovnovážná konstanta charakterizuje složení reakční směsi po dosažení chemické rovnováhy. Jak ji odvodit a vypočítat si ukážeme v této lekci.
Le Chatelierův princip se zabývá ovlivňováním chemické rovnováhy a popisuje, jak se změny podmínek, za kterých probíhá chemická reakce, projeví na chemické rovnováze. Princip lze formulovat takto: Systém, který je v rovnováze, reaguje na každou změnu (teploty, tlaku, koncentrace, atd.) tak, aby tuto změnu potlačil.

Procvičuj

Zvyš si úroveň zvládnutí u těchto dovedností a získej až 480 bodů mistrovství.
Další na řadě:

Souhrnný test

Zvyš si úroveň zvládnutí u všech dovedností v této kapitole a získej až 600 bodů mistrovství!
Tento kurz byl vytvořen v rámci projektu Khan Academy pro střední školy česky (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012432), který byl spolufinancován Evropskou unií (ESF OPVVV).