If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kruhový pohyb – základní pojmy

Přehled klíčových pojmů, rovnic pro pohyb po kružnici, včetně rozdílu mezi úhlovým a tečným zrychlením.

Klíčové pojmy

Pojem (značka)Význam
Osa otáčeníJe pomyslnou či skutečnou osou, kolem které se těleso otáčí.
Průměrné úhlové zrychlení (alpha)Vyjadřuje, jak se mění úhlová rychlost v čase. Je obdobou přímočarého zrychlení pro rotační pohyb. Je to vektorová veličina. Jako kladné je definováno zrychlení proti směru hodinových ručiček. Jednotkou SI je start fraction, start text, r, a, d, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.
Tečné/obvodové zrychlení (a, start subscript, t, end subscript)Je kolmé k dostředivému zrychlení. Jednotkou SI je start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.

Vzorečky

RovniceVeličinyPopis rovnice
v, equals, omega, rv je velikost obvodové rychlosti, omega je velikost úhlové rychlosti a r je poloměr kružnice, kterou bod opisuje.Velikost obvodové rychlosti je přímo úměrná velikosti úhlové rychlosti a poloměru kružnice, kterou bod opisuje.
alpha, equals, start fraction, delta, omega, divided by, delta, t, end fractionalpha je průměrná velikost úhlového zrychlení, delta, omega je změna úhlové rychlosti a delta, t je změna v čase.Průměrná velikost úhlového zrychlení je změna velikosti úhlové rychlosti za jednotku času.
a, start subscript, t, end subscript, equals, alpha, ra, start subscript, t, end subscript je velikost obvodového zrychlení.Velikost obvodového zrychlení je přímo úměrná velikosti úhlového zrychlení a poloměru kružnice, kterou bod opisuje.

Běžné chyby a mylné představy

  1. Úhlové zrychlení a obvodové zrychlení se liší. Úhlové zrychlení udává časovou změnu úhlové rychlosti a obvodové zrychlení je časovou změnou obvodové rychlosti.
  2. Úhlové zrychlení se s poloměrem nemění, ale obvodové zrychlení ano. Představ si například kolo zrychlujícího automobilu. Bod na okraji kola urazí za stejný čas větší dráhu než bod blíže ke středu kola. A tak i zrychlení na okraji kola musí být větší než u středu kola. Avšak úhlové zrychlení je pro každý bod na kole stejné, protože se za stejný čas vše pootočí o stejný úhel.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš ve videu o úhlových veličinách a o převodu úhlových veličin na obvodové.
Své znalosti si můžeš ověřit ve cvičení na úhlové a obvodové zrychlení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.