If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Kruhový pohyb – základní pojmy

Přehled klíčových pojmů, rovnic pro pohyb po kružnici, včetně rozdílu mezi úhlovým a tečným zrychlením.

Klíčové pojmy

Pojem (značka)Význam
Osa otáčeníJe pomyslnou či skutečnou osou, kolem které se těleso otáčí.
Průměrné úhlové zrychlení (α)Vyjadřuje, jak se mění úhlová rychlost v čase. Je obdobou přímočarého zrychlení pro rotační pohyb. Je to vektorová veličina. Jako kladné je definováno zrychlení proti směru hodinových ručiček. Jednotkou SI je rads2.
Tečné/obvodové zrychlení (at)Je kolmé k dostředivému zrychlení. Jednotkou SI je ms2.

Vzorečky

RovniceVeličinyPopis rovnice
v=ωrv je velikost obvodové rychlosti, ω je velikost úhlové rychlosti a r je poloměr kružnice, kterou bod opisuje.Velikost obvodové rychlosti je přímo úměrná velikosti úhlové rychlosti a poloměru kružnice, kterou bod opisuje.
α=ΔωΔtα je průměrná velikost úhlového zrychlení, Δω je změna úhlové rychlosti a Δt je změna v čase.Průměrná velikost úhlového zrychlení je změna velikosti úhlové rychlosti za jednotku času.
at=αrat je velikost obvodového zrychlení.Velikost obvodového zrychlení je přímo úměrná velikosti úhlového zrychlení a poloměru kružnice, kterou bod opisuje.

Běžné chyby a mylné představy

  1. Úhlové zrychlení a obvodové zrychlení se liší. Úhlové zrychlení udává časovou změnu úhlové rychlosti a obvodové zrychlení je časovou změnou obvodové rychlosti.
  2. Úhlové zrychlení se s poloměrem nemění, ale obvodové zrychlení ano. Představ si například kolo zrychlujícího automobilu. Bod na okraji kola urazí za stejný čas větší dráhu než bod blíže ke středu kola. A tak i zrychlení na okraji kola musí být větší než u středu kola. Avšak úhlové zrychlení je pro každý bod na kole stejné, protože se za stejný čas vše pootočí o stejný úhel.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš ve videu o úhlových veličinách a o převodu úhlových veličin na obvodové.
Své znalosti si můžeš ověřit ve cvičení na úhlové a obvodové zrychlení.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.