If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení energie harmonického oscilátoru z grafu

Příklad

Závaží o hmotnosti 0,2kg upevněné k ideální pružině kmitá bez tření ve vodorovném směru. Závislost rychlosti na čase zachycuje následující graf.
Který graf nejlépe odpovídá závislosti potenciální energie soustavy pružiny a závaží na čase?
Vyber 1 odpověď: