If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí o příčném a podélném vlnění

Přehled klíčových pojmů a znalostí o vlnění včetně toho, jak určit podélné a příčné vlnění.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
VlnaRozruch šířící se prostředím nebo polem přenášející energii a hybnost.
Mechanická vlnaRozruch šířící se hmotným prostředím. Příkladem jsou vlny na struně, zvukové vlny nebo vlny na vodní hladině.
Fázová rychlostRychlost s jakou se šíří rozruch skrze prostředí. Závisí pouze na fyzikálních vlastnostech prostředí. Popisuje se také jako rychlost šíření vlny.
Příčné vlněníU tohoto vlnění se kmitající částice vychylují kolmo ke směru šíření vlny.
Podélné vlněníU tohoto vlnění se kmitající částice vychylují rovnoběžně se směrem šíření vlny.

Jak určit druh vlny

U příčného vlnění se částice vychylují kolmo ke směru šíření vlny. Příklady příčného vlnění jsou vibrace strun nebo vlny na vodní hladině. Vodorovnou příčnou vlnu můžeme vytvořit s pomocí magické spirály, kterou pohybujeme nahoru a dolů.
Obrázek 1: Při příčném vlnění se spirála pohybuje nahoru a dolů neboli příčně, i když vlna samotná se šíří vodorovným směrem. Zdroj obrázku: upraveno z původního obrázku (CC BY 4.0) na OpenStax College Physics.
U podélného vlnění se částice vychylují rovnoběžně se směrem šíření vlny. Příkladem podélného vlnění je zhuštění pohybující se podél magické spirály. Vodorovnou podélnou vlnu vytvoříme tím, že budeme jeden konec magické spirály natahovat a stlačovat.
Obrázek 2: Při podélném vlnění se spirála pohybuje doleva a doprava neboli podél směru šíření vlny. Zdroj obrázku: upraveno z původního obrázku (CC BY 4.0) na OpenStax College Physics.

Běžné chyby a mylné představy

Lidé si někdy chybně myslí, že fázová rychlost je rychlost pohybu částic v prostředí. Fázová rychlost popisuje rychlost šíření rozruchu (vlny) v prostředí. Rychlost částice udává, jak rychle částice kmitá kolem rovnovážné polohy.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení příčného a podélného vlnění najdeš ve videu o vlnění.
Ve cvičení na rozpoznání příčného a podélného vlnění si můžeš ověřit, zda si vše správně pochopil(a).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.