If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Interference vln: shrnutí

Shrneme si základní pojmy a dovednosti, které se vztahují k interferenci vlnění včetně toho, jak předpovídat výsledky interference.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Vlna (impulz)Jeden rozruch šířící se prostředím.
InterferenceJev nastávající při setkání dvou a více vln. Zvaný také superpozice vln.
Konstruktivní interferenceJev nastávající při interferenci vln. Amplituda výsledné vlny je součtem amplitud původních vln.
Destruktivní interferenceJev nastávající při interferenci vln. Amplituda výsledné vlny je menší než součet amplitud původních vln.

Jak určit tvar výsledné vlny při interferenci

Při setkání dvou vln je výsledný tvar daný součtem výchylek jednotlivých vln.

Konstruktivní interference

Konstruktivní interference nastane, když mají vlny v nějakém místě stejný směr výchylky z rovnovážné polohy. V okamžiku, kdy se obě vlny překryjí, má výsledná vlna amplitudu rovnou součtu amplitud obou vln.
Obrázek 1: Konstruktivní interference dvou vln.

Destruktivní interference

Destruktivní interference nastane, když mají vlny v nějakém místě opačný směr výchylky z rovnovážné polohy. V okamžiku, kdy se obě vlny překryjí, má výsledná vlna amplitudu menší než každá z vln. Pokud mají obě vlny stejnou amplitudu ale rozdílné směry výchylek, tak má výsledná vlna nulovou amplitudu.
Obrázek 2: Destruktivní interference dvou vln.

Běžné chyby a mylné představy

1. Nezapomeň, že amplitudy se sčítají v každém bodě. Při setkání vln může v různých částech docházet ke konstruktívní i destruktivní interferenci podle toho, jaké výchylky od rovnovážné polohy mají vlny v daném místě.
2. Častou chybou (především u konstruktivní interference) je představa, že se od sebe vlny odrážejí. Z obrázku destruktivní interference, kde jsou vlny s opačnými výchylkami, je patrné, že vlny se pohybují stejným směrem i po setkání. To samé se děje i u konstruktivní interference.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení superpozice vln najdeš ve videu o interferenci vln.
Ve cvičení na předpovídání výsledků interference vlnění si můžeš ověřit, zda si vše správně pochopil(a).

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.