If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí o stojatém vlnění

Zopakuj si základní pojmy a dovednosti týkající se stojatých vln včetně toho, jak najít harmonii stojaté vlny.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Stojaté vlněníVlnění, které zdánlivě stojí na místě a osciluje jen ve svislém směru, aniž by se šířilo ve směru vodorovném. Vzniká interferencí dvou vlnění se stejnou frekvencí a amplitudou, ale protichůdným směrem šíření.
UzelMísto na stojatém vlnění, kde se vlivem destruktivní interference v průběhu času nemění výchylka.
KmitnaMísto na stojatém vlnění, kde je maximální výchylka kmitání.
Základní frekvenceNejnižší možná frekvence stojatého vlnění s minimálním počtem uzlů a kmiten.
Harmonické frekvenceVšechny frekvence schopné vytvořit stojaté vlnění. Jedná se o celočíselné násobky základní frekvence.

Harmonické frekvence stojatého vlnění

Vlna šířící se podél lana se na jeho konci odrazí. Je-li konec lana volný, tak se vrátí stejná vlna (odražená vlna má „stejnou fázi“). Je-li konec lana pevný, tak se vrátí otočená vlna (odražená vlna má „opačnou fázi“).
Obrázek 1: Na pevném konci má odražená vlna opačnou fázi. Na volném konci má odražená vlna stejnou fázi.
Na struně s pevně uchycenými konci se bude přímé vlnění setkávat s odraženým vlněním a dojde k interferenci. Při určitých frekvencích se vytvoří stojaté vlnění, které bude mít na určitých neměnných místech uzly a kmitny. Pro každou frekvenci stojatého vlnění platí, že se uzly a kmitny pravidelně střídají v rovnoměrných rozestupech.
Základní (nejnižší) frekvence (tj. nejvyšší vlnová délka) vytvoří na struně délky L stojatou vlnu s jedním „hrbolkem“ (viz Obrázek 2). Tato stojatá vlna se nazývá první harmonická nebo také základní harmonická a platí pro ni vztah L=λ2. Obsahuje dva uzly a jednu kmitnu.
Obrázek 2: Na struně s dvěma pevnými konci má stojaté vlnění o základní frekvenci vlnovou délku rovnou dvojnásobku délky struny.
Každá následující harmonická má o jednu kmitnu a jeden uzel víc. U druhé harmonické se na struně vytvoří dva „hrbolky“, u třetí harmonické tři atd. Následující obrázky ukazují příklad druhé a třetí harmonické. Struna může mít nekonečně mnoho harmonických frekvencí.
Obrázek 3: Na struně s dvěma pevnými konci má druhá harmonická vlnovou délku rovnou délce struny a její frekvence je rovna dvojnásobku základní frekvence.
Obrázek 4: Na struně s dvěma pevnými konci má třetí harmonická vlnovou délku rovnou dvěma třetinám délky struny a její frekvence je rovna trojnásobku základní frekvence.

Běžné chyby a mylné představy

Vlnová délka stojaté vlny závisí na délce struny. Koncové body budou vždycky uzly a vlnová délka první harmonické bude vždycky rovna dvojnásobku délky struny, ať už je jakkoli dlouhá.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení stojatého vlnění najdeš ve videu o stojatém vlnění na strunách.
Na následujících cvičeních si můžeš ověřit, zda jsi vše správně pochopil(a):

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.