If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Shrnutí o rázech a interferenci vln

Zopakuj si, jak vzniká ráz konstruktivní a destruktivní interferencí zvukových vln.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Zázněje (rázy)Pravidelně se střídající zesílení a zeslabení hlasitosti zvuku, které vzniká interferencí dvou zvukových vlnění o dvou různých, ale blízkých frekvencích.
Rázová frekvence (f, start subscript, r, end subscript)Velikost rozdílu frekvencí dvou vlnění při interferenci. Jednotkou SI této skalární veličiny je start text, H, z, end text.

Jak interferencí vznikají zázněje

Muzikanti ladí hudební nástoj tak, že zahrají tón o požadované frekvenci (např. s pomocí ladičky) a zkusí jej porovnat s tónem svého hudebního nástroje. Pokud frekvence nesouhlasí, tak interference vytvoří zvuk s kolísající hlasitostí.
Na Obrázku 1 vidíme dvě vlnění s rozdílnými frekvencemi f, start subscript, 1, end subscript (fialová) a f, start subscript, 2, end subscript (zelená). V zeleně podbarvených oblastech dochází ke konstruktivní interferenci a výsledné vlnění označené jako f, start subscript, r, end subscript má zde vyšší amplitudu. V bíle podbarvených oblastech dochází k destruktivní interferenci a amplituda výsledného vlnění f, start subscript, r, end subscript je nižší než u původních vlnění. Měnící se amplituda výsledného vlnění má za následek kolísání hlasitosti zvuku. Tomuto jevu se v akustice říká zázněje.
Obrázek 1: Interference dvou zvukových vlnění různých frekvencí (f, start subscript, 1, end subscript a f, start subscript, 2, end subscript) vytvoří zázněje o frekvenci f, start subscript, r, end subscript.

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení frekvence záznějů najdeš ve videu o rázové frekvenci.
Ve cvičení rozbor interference zvukových vln a rázů si můžeš ověřit, zda si vše správně pochopil(a).