If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Výpočet práce vykonané silou

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Krabice se posouvá 5m ve vodorovném směru, když na ní působí síla F=10N pod úhlem θ=150°, viz níže.
Tmavě šedá krabice se posouvá po světle šedém vodorovném povrchu. Vektor síly F působí na krabici směrem nahoru a doprava. Vektor posunutí d jde ze středu krabice doprava. Úhel, který svírají vektory F a d, je theta.
Jaká práce byla vykonána silou F při posunutí krabice?
Vyber 1 odpověď: