If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Výpočet rychlosti a hmotnosti z grafů závislosti síly na poloze

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Síla F působí na předmět ve vodorovném směru. Předmět je v klidu v počáteční poloze x=0m. Při působejí síly urazí dráhu 6,0m po vodorovném povrchu a s nulovým třením. Na konci dráhy má předmět rychlost 8,0ms.Síla F jako funkce polohy předmětu x je zobrazena níže.
Graf závislosti síly (N) a polohy (m) ve vodorovném směru. Průsečík s osou y je nulový a má sklon 5 m/s.
Jaká je hmotnost předmětu?
Odpověď zaokrouhli na 2 platné číslice.
  • Odpověď má být
  • desetinné číslo, například 0,75
kg