If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn znalostí o zrychlení

Zopakujme si základní myšlenky, rovnice a běžné chyby spojené se zrychlením. 

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Průměrné zrychleníMíra změny rychlosti v průběhu daného časového intervalu. Vektorová fyzikální veličina s SI jednotkami ms2.
Okamžité zrychleníMíra změny rychlosti v daný okamžik. Vektorová fyzikální veličina s SI jednotkami ms2.

Vzorečky

RovniceVýznam symbolůSlovní popis
a¯=vv0t=ΔvΔta¯ je průměrné zrychlení, Δv je změna rychlosti a Δt je změna časuPrůměrné zrychlení je rovno změně rychlosti dělené změnou času.

Běžné chyby a mylné představy

  • Lidé zapomínají, že těleso může zrychlovat změnou směru. Rychlost i zrychlení jsou vektorové fyzikální veličiny, což znamená, že mají jak velikost, tak směr. Pokud velikost rychlosti tělesa zůstává stejná, ale těleso mění směr, pak těleso zrychluje.
  • Lidé někdy zapomínají, že zrychlení a rychlost nemusí mířit stejným směrem. Když rychlost a zrychlení míří opačnými směry, těleso zpomaluje.

Další zdroje

Hlubší vysvětlení najdeš ve videu úvod do zrychlení.
Další informace o grafech závislosti rychlosti na čase najdeš v článku co jsou grafy závislosti rychlosti na čase?
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí cvičení výpočty průměrného zrychlení z grafů a propojování zrychlení a grafů rychlosti.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.