If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn znalostí o pohybu s konstantním zrychlením

Zopakujme si základní myšlenky, rovnice a dovednosti spojené s konstantním zrychlením, včetně dovednosti vybrat nejvhodnější kinematickou rovnici pro dané zadání.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Pohybová (kinematická) veličinaVeličina popisující pohyb tělesa v čase. Může jít o posunutí delta, x, časový interval t, počáteční rychlost v, start subscript, 0, end subscript, koncovou rychlost v a zrychlení a.
Pohybová rovniceRovnice popisující vztahy mezi pohybovými veličinami za předpokladu konstantního zrychlení.

Rovnice

  1. v, equals, v, start subscript, 0, end subscript, plus, a, t
  2. x, equals, x, start subscript, 0, end subscript, plus, v, start subscript, 0, end subscript, t, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, t, squared
  3. v, squared, equals, v, start subscript, 0, end subscript, squared, plus, 2, a, left parenthesis, x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, right parenthesis
  4. x, minus, x, start subscript, 0, end subscript, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, v, start subscript, 0, end subscript, plus, v, right parenthesis, t
Symboly
Předpoklady
  • Zrychlení je během pozorovaného časového intervalu konstantní

Jak pohybové rovnice používat

Jak zvolit nejlepší pohybovou rovnici

Klíčem k výběru vhodné pohybové rovnice je určení veličiny, kterou nemáš zadanou, ani ji nemáš za úkol vypočítat.
Například určujeme-li veličiny v, v, start subscript, 0, end subscript, a, nebo t, a známe-li ty tři ostatní, které nemáme vypočítat, použijeme rovnici v, equals, v, start subscript, 0, end subscript, plus, a, t. Všimni si, že v každé pohybové rovnici chybí jedna z pěti pohybových veličin.

Jak určit známé veličiny

Někdy není známá veličina zadaná přímo v textu, ale je zašifrovaná. Například když se těleso začíná pohybovat "z klidu," znamená to, že v, start subscript, 0, end subscript, equals, 0, "upuštěno" často znamená v, start subscript, 0, end subscript, equals, 0, a "zastaví se" znamená v, equals, 0.
Pro velikost tíhového zrychlení volně padajících těles u povrchu Země se zpravidla používá hodnota g, equals, 9, comma, 8, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction, takže se z textu často vypouští.

Běžné chyby a mylné představy

  1. Lidé zapomínají, že některé z pohybových veličin jsou vektory a mohou mít záporná znaménka. Například považujeme-li směr vzhůru za kladný, tíhové zrychlení musí být záporné: a, start subscript, g, end subscript, equals, minus, 9, comma, 81, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction. Chybějící záporné znaménko je častou chybou, takže si nezapomínej ověřit, který směr je kladný!
  2. Lidé zapomínají, že pohybové veličiny, které dosazujeme do pohybové rovnice, musejí souhlasit s posuzovaným časovým intervalem. Počáteční rychlost v, start subscript, 0, end subscript tedy musí být rychlost tělesa na počátku časového intervalu t. Podobně koncová rychlost v musí být rychlost tělesa na konci časového intervalu t.
  3. Řešení druhé pohybové rovnice, x, equals, x, start subscript, 0, end subscript, plus, v, start subscript, 0, end subscript, t, plus, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, a, t, squared, může vyžadovat použití
    .

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš v našich videích jak vybrat pohybovou rovnici a řešený příklad s pohybovými rovnicemi.
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí cvičení jak vybrat nejvhodnější pohybovou rovnici a řešení úloh pohybovými rovnicemi.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.