If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn znalostí o pohybu s konstantním zrychlením

Zopakujme si základní myšlenky, rovnice a dovednosti spojené s konstantním zrychlením, včetně dovednosti vybrat nejvhodnější kinematickou rovnici pro dané zadání.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Pohybová (kinematická) veličinaVeličina popisující pohyb tělesa v čase. Může jít o posunutí Δx, časový interval t, počáteční rychlost v0, koncovou rychlost v a zrychlení a.
Pohybová rovniceRovnice popisující vztahy mezi pohybovými veličinami za předpokladu konstantního zrychlení.

Rovnice

 1. v=v0+at
 2. x=x0+v0t+12at2
 3. v2=v02+2a(xx0)
 4. xx0=12(v0+v)t
Symboly
 • x0 je
 • x je
 • t je
 • v0 je počáteční rychlost
 • v je koncová rychlost
 • a je zrychlení
Předpoklady
 • Zrychlení je během pozorovaného časového intervalu konstantní

Jak pohybové rovnice používat

Jak zvolit nejlepší pohybovou rovnici

Klíčem k výběru vhodné pohybové rovnice je určení veličiny, kterou nemáš zadanou, ani ji nemáš za úkol vypočítat.
Například určujeme-li veličiny v, v0, a, nebo t, a známe-li ty tři ostatní, které nemáme vypočítat, použijeme rovnici v=v0+at. Všimni si, že v každé pohybové rovnici chybí jedna z pěti pohybových veličin.

Jak určit známé veličiny

Někdy není známá veličina zadaná přímo v textu, ale je zašifrovaná. Například když se těleso začíná pohybovat "z klidu," znamená to, že v0=0, "upuštěno" často znamená v0=0, a "zastaví se" znamená v=0.
Pro velikost tíhového zrychlení volně padajících těles u povrchu Země se zpravidla používá hodnota g=9,8ms2, takže se z textu často vypouští.

Běžné chyby a mylné představy

 1. Lidé zapomínají, že některé z pohybových veličin jsou vektory a mohou mít záporná znaménka. Například považujeme-li směr vzhůru za kladný, tíhové zrychlení musí být záporné: ag=9,81ms2. Chybějící záporné znaménko je častou chybou, takže si nezapomínej ověřit, který směr je kladný!
 2. Lidé zapomínají, že pohybové veličiny, které dosazujeme do pohybové rovnice, musejí souhlasit s posuzovaným časovým intervalem. Počáteční rychlost v0 tedy musí být rychlost tělesa na počátku časového intervalu t. Podobně koncová rychlost v musí být rychlost tělesa na konci časového intervalu t.
 3. Řešení druhé pohybové rovnice, x=x0+v0t+12at2, může vyžadovat použití
  .

Další zdroje

Podrobnější vysvětlení najdeš v našich videích jak vybrat pohybovou rovnici a řešený příklad s pohybovými rovnicemi.
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí cvičení jak vybrat nejvhodnější pohybovou rovnici a řešení úloh pohybovými rovnicemi.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.