If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Dvourozměrný vrh: Jak určit graf vrženého tělesa

Příklad

Dobrodruh skáče s rozběhem vodorovně z okraje útesu. Odrazí se v čase t=0. Můžeme zanedbat odpor vzduchu.
Na levé straně a levém horním rohu obrázku je šedivý okraj útesu. Ve spodní části je modrá voda. Po útesu běží směrem doprava hnědý panáček. Na pravé straně obrázku je malá šedá soustava souřadnic, která určuje směry vzhůru a doprava jako kladné.
Který graf nejlépe znázorňuje průběh skokanova vodorovného zrychlení v čase?
Předpokládej, že počátek soustavy souřadnic je na okraji útesu.
Vyber 1 odpověď:
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?