Pokud vidíš tuto zprávu, znamená to, že máš problém s načítáním externích zdrojů na našich stránkách.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Hlavní obsah

Dvourozměrný vrh: Jak určit graf vrženého tělesa

Příklad

Dobrodruh skáče s rozběhem vodorovně z okraje útesu. Odrazí se v čase t=0. Můžeme zanedbat odpor vzduchu.
Který graf nejlépe znázorňuje průběh skokanova vodorovného zrychlení v čase?
Předpokládej, že počátek soustavy souřadnic je na okraji útesu.
Vyber 1 odpověď: