If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení délky dráhy a posunutí z grafu

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Slůně běhá sem a tam podél rovného úseku řeky. Závislost jeho vodorovné polohy v metrech na čase v sekundách je znázorněna v grafu.
Graf vodorovné polohy (v metrech) na ose y a času (v sekundách) na ose x. Graf znázorňuje pohyb slůněte třemi úsečkami mezi časy t=0 s a t=24 s.
Od t=0s do t=8s zůstává slůně v klidu v poloze 6m. Poté se slůně do t=16s přesouvá do polohy 15m, a pak se do t=24s přemísťuje do polohy 0m.
Jaká je změna polohy slůněte mezi 0s a 16 s?
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
m
Jakou vzdálenost slůně urazilo mezi 0s a 16 s?
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3/5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7/4
 • smíšené číslo, například 1 3/4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12 pi or 2/3 pi
m