If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Určení délky dráhy a posunutí z grafu

Možná budeš potřebovat: Kalkulačka

Příklad

Slůně běhá sem a tam podél rovného úseku řeky. Závislost jeho vodorovné polohy v metrech na čase v sekundách je znázorněna v grafu.
Graf vodorovné polohy (v metrech) na ose y a času (v sekundách) na ose x. Graf znázorňuje pohyb slůněte třemi úsečkami mezi časy t, equals, 0, start text, space, s, end text a t, equals, 24, start text, space, s, end text.
Od t, equals, 0, start text, s, end text do t, equals, 8, start text, s, end text zůstává slůně v klidu v poloze 6, start text, m, end text. Poté se slůně do t, equals, 16, start text, s, end text přesouvá do polohy 15, start text, m, end text, a pak se do t, equals, 24, start text, s, end text přemísťuje do polohy 0, start text, m, end text.
Jaká je změna polohy slůněte mezi 0, start text, s, end text a 16, start text, space, s, end text?
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Jakou vzdálenost slůně urazilo mezi 0, start text, s, end text a 16, start text, space, s, end text?
 • Odpověď má být
 • celé číslo, například 6
 • pravý zlomek v základním tvaru, například 3, slash, 5
 • nepravý zlomek v základním tvaru, například 7, slash, 4
 • smíšené číslo, například 1, space, 3, slash, 4
 • desetinné číslo, například 0,75
 • násobek čísla pi, například 12, space, start text, p, i, end text or 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Nevíš jak dál?
Nevíš jak dál?