If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Souhrn o délce dráhy a posunutí

Zopakujme si základní myšlenky, rovnice a běžné chyby spojené s dráhou a posunutím.

Klíčové pojmy

PojemVýznam
Soustava souřadnicSystém, pomocí něhož definujeme polohu. Počátek soustavy souřadnic je bod, který popisujeme číslem 0. Soustavy souřadnic také definují směry kladných a záporných hodnot.
PolohaUmístění tělesa vůči počátku soustavy souřadnic. Na polohu se často odkazujeme symbolem x.
PosunutíZměna polohy tělesa. Posunutí značíme symbolem Δx, kde řecké písmeno Δ znamená změnu. Jde o vektorovou fyzikální veličinu s jednotkami délky.
DráhaCelková míra toho, o kolik se těleso pohnulo. Měří délku trajektorie tělesa, tedy celou křivku, kterou při svém pohybu opsalo, ne jen počáteční a koncový bod. Dráha je vždy nezáporné číslo. Jde o skalární fyzikální veličinu s jednotkami délky.
Vztažná soustavaPohled či místo, z něhož provádíme měření. Všechny vztažné soustavy jsou vzájemně rovnocenné.

Vzorečky

VzorečekVýznam symbolůSlovní popis
Δx=xx0Δx je posunutí, x koncová poloha a x0 je počáteční polohaPosunutí je rovno rozdílu koncové a počáteční polohy

Běžné chyby a mylné představy

  • Lidé občas v rovnici pro posunutí zaměňují počáteční a koncovou polohu. Je snadné to zamotat a dát v rovnici posunutí jako první počáteční polohu, takže místo Δx vyjde Δx. Když počítáte posunutí, začínej koncovou polohou a pak odečítej tu počáteční.
  • Lidé si občas myslí, že dráha a posunutí jsou jen různá označení téže veličiny. Dráha a posunutí se však liší ve svém principu. Pokud těleso během svého pohybu změní směr, jeho celková dráha bude větší než posunutí mezi počátečním a koncovým bodem.
Rozdíl mezi drahou a posunutím. Obrázek z Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
  • Lidé často nevědí, jak zvolit „správnou“ soustavu souřadnic. Všechny soustavy souřadnic jsou vzájemně rovnocenné, takže můžeme zvolit kteroukoli. Naše volba ovlivní čísla ve výpočtech, ale budeme-li se držet jediné soustavy souřadnic, fyzikální význam odpovědi se nezmění.

Další zdroje

Hlubší vysvětlení najdeš v našich videích:
Své znalosti těchto fyzikálních principů si můžeš ověřit pomocí cvičení na určování dráhy a posunutí z grafů.

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.