If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Pokud používáš webový filtr, ujisti se, že domény: *.kastatic.org and *.kasandbox.org jsou vyloučeny z filtrování.

Hlavní obsah

Co je tah?

Provazy táhnou! Nauč se s tím pracovat.

Co je to tah?

Všechna dotýkající se tělesa na sebe vzájemně působí silami. Těmto kontaktním silám dáváme různé názvy podle typů dotýkajících se těles. Pokud je jedním z nich provaz, nit, řetěz nebo kabel, nazýváme sílu tahem.
Lana a kabely se hodí k přenosu sil na dlouhé vzdálenosti (délku lana či kabelu). Například smečka sibiřských huskyů může pomocí lan táhnout saně, místo aby si museli stoupnout za ně a tlačit je pomocí normálové síly. (Ano, to by byl nejsmutnější závodník psích spřežení v dějinách.)
Je zde důležité zdůraznit, že tah je tažná síla, protože lana zkrátka nemohou účinně tlačit. Chceš-li pomocí lana na něco zatlačit, lano se prohne a přijde o své napětí, které mu dovolovalo táhnout. To může být zřejmé, ale když pak máš zakreslit síly působící na těleso, lidé často kreslí tah špatným směrem. Pamatuj tedy, že tah může těleso jen táhnout.

Jak vypočítáme tahovou sílu?

K výpočtu tahové síly bohužel neexistuje žádný konkrétní vzoreček. Místo něj používáme podobnou strategii jako u normálové síly. Konkrétně používáme Newtonův druhý zákon abychom našli spojitost mezi pohybem tělesa a silami, které na něj působí. Konkrétně můžeme:
  1. Nakreslit síly působící na zkoumané těleso.
  2. Zapsat Newtonův druhý zákon (a=ΣFm) ve směru, kterým tah působí.
  3. Vyjádřit tah z rovnice Newtonova druhého zákona a=ΣFm.
Tuto strategii uplatníme v řešených příkladech níže.

Jak vypadají řešené příklady na tah?

Příklad 1: Nakloněný provaz táhnoucí krabici

Pomocí lana táhneme po desce stolu krabici okurkového extraktu o hmotnosti 2,0 kg. Lano svírá s deskou stolu, na které nepůsobí tření, úhel θ=60o, jak je vyobrazeno níže. Tah lana způsobuje, že se krabice pohybuje se zrychlením 3,0 m s2.
Jaký je tah lana?
Nejprve nakreslíme diagram všech sil působících na krabici.
Nyní uplatníme Newtonův druhý zákon. Tah míří jak ve vodorovném, tak svislém směru, takže je lehce nejasné, který ze směrů zvolit. Známe však zrychlení ve vodorovném směru, takže uplatníme Newtonův druhý zákon nejprve v něm.
ax=ΣFxm(použijeme Newtonův druhý zákon ve vodorovném směru)
3,0 m s2=T cos60o2,0 kg(dosadíme vodorovné zrychlení, hmotnost a vodorovné síly)
T cos60o=(3,0 m s2)(2,0 kg)(izolujeme T na jedné straně)
T=(3,0 m s2)(2,0 kg)cos60o(algebraicky vyjádříme T)
T=12 N(vyčíslíme a oslavíme)

Příklad 2: Krabice zavěšená na dvou lanech

Krabice psích sucharů o hmotnosti 0,25 kg visí v klidu na dvojici lan upevněných ke stropu a zdi podle obrázku níže. Příčný provaz s tahem T2 je upevněn s odchylkou θ=30o od vodorovného směru.
Jaké jsou tahy (T1 a T2) obou provázků?
Nejprve nakreslíme diagram sil působících na krabici psích sucharů.
Nyní použijeme Newtonův druhý zákon. Tahy míří jak vodorovně, tak svisle, je tedy opět trochu nejasné, který směr zvolit. Jelikož však známe tíhovou sílu, která míří svisle, začneme Newtonovým druhým zákonem ve svislém směru.
ay=ΣFym(použijeme Newtonův druhý zákon ve svislém směru)
0=T2 sin30oFg0,25 kg(dosadíme svislé zrychlení, hmotnost a svislé síly)
T2=Fgsin30o(vyjádříme T2)
T2=mgsin30o(použijeme rovnost Fg=mg)
T2=(0,25 kg)(9,8 m s2)sin30o=4,9 N(vyčíslíme a oslavíme)
Teď když známe T2 můžeme vypočítat tah T1 pomocí Newtonova druhého zákona ve vodorovném směru.
ax=ΣFxm(použijeme Newtonův druhý zákon ve vodorovném směru)
0=T2 cos30oT10,25 kg(dosadíme vodorovné zrychlení, hmotnost a vodorovné síly)
T1=T2 cos30o(vyjádříme T1)
T1=(4,9 N)cos30o(dosadíme hodnotu T2=4,9 N)
T1=4,2 N(vyčíslíme a oslavíme)

Chceš se zapojit do diskuze?

Zatím žádné příspěvky.
Umíš anglicky? Kliknutím zobrazíš diskuzi anglické verze Khan Academy.